Gemeente Meerssen | aanmelden attenderingsfunctie raadsstukken

Artikel Aanmelden attenderingsfunctie raadsstukken

In het raadsinformatiesysteem op deze gemeentelijke website kunt u allerlei openbare stukken van de gemeenteraad inzien. Denk bijvoorbeeld aan raadsvoorstellen met bijlagen, raadsinformatiebrieven en artikel 40 vragen & antwoorden. In het raadsinformatiesysteem kunt u nu ook gebruikmaken van de attenderingsfunctie. U krijgt dan een seintje als er nieuwe stukken zijn geplaatst.

Hoe werkt het? 

Met behulp van de attenderingsfunctie kunt u dagelijks, wekelijks of maandelijks bericht krijgen welke openbare stukken door de griffie zijn geplaatst. U blijft zo altijd op de hoogte! 

U kunt zich voor de attenderingsfunctie aanmelden via het raadsinformatiesysteem

Vragen? 

Neem contact op met de griffie van de gemeente Meerssen via telefoonnummer 14-043 of per e-mail via griffiebureau@meerssen.nl

Handleiding aanmelden attenderingsfunctie

Deze functie kan enkel via de webbrowser geactiveerd worden. Bij problemen kan er contact worden opgenomen met de griffie of met de ICT van de gemeente Meerssen.

Stap 1

Inwoners en andere geïnteresseerden kunnen een account aanmaken via het Raadsinformatiesysteem om meldingen te krijgen bij plaatsing van openbare stukken.

  • Ga naar: https://meerssen.raadsinformatie.nl/
  • Om te starten klikt u op "Inloggen" rechtsboven in het scherm en maak vervolgens een account aan.

Attenderingsfunctie raadsstukken: inlogscherm

Stap 2

Na het aanmaken van een account logt u in en klikt u op "Beheer" en vervolgens op "Berichtencentrum"

Attenderingsfunctie raadstukken: zo ziet het scherm beheer en berichtenscherm er uit

Stap 3

Klik vervolgens op "Attenderingsprofielen".

Attenderingsfunctie raadsstukken: zo ziet het scherm attenderingsprofielen er uit

Stap 4

Klik nu op "Nieuw Attenderingsprofiel". 

Stap 5

Nu kan het Attenderingsprofiel worden aangemaakt

  1. Vul bij "Titel" uw eigen naam in
  2. Klik op het hokje bij "Vink alle checkboxes aan"
  3. Klik op het hokje bij "email"
  4. Klik aan hoe vaak u een attenderingsmail wilt ontvangen. Het is aan te raden dit op dagelijks in te stellen, om zodoende snel de nieuwste informatie te ontvangen
  5. Klik op het hokje "alle wijzigingen"
  6. Tot slot klikt u op de blauwe balk "Aanmaken"
  7. Uw Attenderingsfunctie is nu succesvol ingesteld en u ontvangt dagelijks een attenderingsmail in uw mailbox

Attenderingsfunctie raadsstukken: attenderingsprofiel aanmaken