Gemeente Meerssen | auditcommissie

Artikel Auditcommissie

De Auditcommissie is een hulpmiddel voor de gemeenteraad om meer structuur aan te brengen in de controlefunctie. Het doel van de Auditcommissie is om de raad te assisteren in zijn controlerende, toezichthoudende functie. De Auditcommissie houdt zich onder andere bezig met 'toezicht houden op de kwaliteit van de interne en externe financiële rapportages' en 'onderhouden van contact met de accountant'. De Auditcommissie bestaat uit ten minste 4 leden waarvan maximaal één raadslid per fractie.

Raadslid Jacques Arntz
Voorzitter Auditcommissie: drs. J.A.M. (Jacques) Arntz
e-mail: jacques.arntz@meerssen.nl
gsm: 06-55193099

Raadslid Hay Dolmans
H.E.G.M. (Hay) Dolmans
e-mail:  hay.dolmans@meerssen.nl
gsm: 06-21835486

Raadslid Jack Aarts
J.E.M. (Jack) Aarts
e-mail: jack.aarts@meerssen.nl
gsm: 06-25333535

Helmie Smeets
W.A.M. (Helmie) Smeets
e-mail: helmie.smeets@meerssen.nl
gsm: 06-16420006

Raadslid Roger Thijssen
R.A.A. (Roger) Thijssen
e-mail: roger.thijssen@meerssen.nl
gsm: 06-20111314

Raadslid André Gruyters

A.P.J. (André) Gruyters
e-mail: andre.gruyters@meerssen.nl
gsm: 06-10470832