Gemeente Meerssen | auditcommissie

Artikel Auditcommissie

De Auditcommissie is een hulpmiddel om meer structuur aan te brengen in de controlefunctie van de gemeenteraad. Het doel van de Auditcommissie is om de gemeenteraad te assisteren in zijn controlerende, toezichthoudende functie. De Auditcommissie is onder andere belast met het toezicht op de kwaliteit van interne en externe financiële rapportages en het onderhouden van contact met de gemeentelijke accountant. De Auditcommissie bestaat uit ten minste vier leden waarvan maximaal één raadslid per fractie.

Samenstelling

 

Raadslid Jacques Arntz
Dhr. J.A.M. (Jacques) Arntz, voorzitter

Raadslid Jack Aarts
Dhr. J.E.M. (Jack) Aarts, plv. voorzitter

Raadslid Björn Hendriks
Dhr. B.F.M. (Björn) Hendriks

Gea Meijers

Mevr. G. (Gea) Meijers

Raadslid André Gruyters
Dhr. A.P.J. (André) Gruyters