Artikel Nevenfuncties Gemeentebestuur

In het kader van de openbaarheid is de lijst met nevenfuncties van het
gemeentebestuur (gemeenteraad en college van B&W) het hele jaar ter
inzage. Een actuele lijst van nevenfuncties treft u hieronder aan.

Nevenfuncties College van B&W

Nevenfuncties Gemeenteraad

Vragen?

Nevenfuncties Gemeenteraad:
raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674,
e-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl  

Nevenfuncties College van B&W:
telefoon 14 043
e-mail: info@meerssen.nl