Gemeente Meerssen | werkgeverscommissie

Artikel Werkgeverscommissie

De Werkgeverscommissie oefent namens de gemeenteraad het werkgeverschap van de Griffier en de overige bij de griffie werkzame ambtenaren. Elke raadsfractie levert één lid aan de Werkgeverscommissie.

Samenstelling 

Raadslid Stan Schrouff
Dhr. S.J.W. (Stan) Schrouff (voorzitter)

Raadslid Jan Gulikers
J.J.M. (Jan) Gulikers

Raadslid Gea Meijers
Mevr. G. (Gea) Meijers

Raadslid Agnes Jonkhout
Mevr. A.M.A. (Agnes) Jonkhout

Raadslid André Gruyters
Dhr. A.P.J (André) Gruyters (plv. voorzitter)