Gemeente Meerssen | rekenkamercommissie

Artikel Rekenkamercommissie

Logo Rekenkamercommissie
Elke gemeente in Nederland beschikt over een rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie verricht onafhankelijk onderzoeken in alle samenwerkende gemeenten en doet aanbevelingen om gemeenten nog beter en efficiënter te laten functioneren. Met de rekenkamercommissie beschikt de gemeenteraad over een instrument om zijn controlerende taak beter uit te voeren.

Bij de onderzoeken gaat het met name om doeltreffendheid ('in hoeverre leidt het vastgestelde beleid tot de verwachte resultaten?') en doelmatigheid ('had met dezelfde middelen niet een beter resultaat kunnen worden geboekt?'). Onderzoeksresultaten en aanbevelingen van de onafhankelijke rekenkamercommissie worden met de gemeenteraad besproken.

De gemeente Meerssen heeft een gezamenlijke rekenkamercommissie met vijf andere gemeenten in Zuid-Limburg. De rekenkamercommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden. Bij de samenstelling van de commissie is gekozen voor een grote variëteit aan deskundigheid en kennis. De rekenkamercommissie wordt ondersteund door een ambtelijke secretaris.

Meer informatie

www.rekenkamercie-zl.nl