Gemeente Meerssen | rekenkamercommissie

Artikel Rekenkamercommissie

Sinds 2006 heeft elke gemeente een rekenkamer of rekenkamercommissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar taak om het beleid van het college te controleren. De gemeente Meerssen vult deze functie gezamenlijk in met de gemeenten Beek, Beekdaelen en Valkenburg aan de Geul onder de naam gezamenlijke Rekenkamercommissie Limburg Centraal 2022.

De rekenkamercommissie verricht onafhankelijk onderzoeken in alle samenwerkende gemeenten en doet aanbevelingen om gemeenten nog beter en efficiënter te laten functioneren. Met de rekenkamercommissie beschikt de gemeenteraad over een instrument om zijn controlerende taak beter uit te voeren.

Bij de onderzoeken gaat het met name om doeltreffendheid ('in hoeverre leidt het vastgestelde beleid tot de verwachte resultaten?'), doelmatigheid ('had met dezelfde middelen niet een beter resultaat kunnen worden geboekt?') en rechtmatigheid ('is het beleid volgens het budget uitgevoerd?'). Onderzoeksresultaten en aanbevelingen van de rekenkamercommissie worden met de gemeenteraad besproken en zullen openbaar gepubliceerd worden.

* momenteel loopt er een procedure omtrent de invulling van de (voorzitter van de) Rekenkamercommissie. Verdere info volgt.