Gemeente Meerssen | Aanslagbiljet gemeentelijke- en waterschapsbelastingen komt er aan

Nieuwsbericht Aanslagbiljet gemeentelijke- en waterschapsbelastingen komt er aan

Gepubliceerd op: 26 januari 2024 12:30

Belastingaanslag komt eraan
In februari ontvang je het aanslagbiljet voor de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Per post in je brievenbus of digitaal in je berichtenbox als je je hebt aangemeld voor MijnOverheid. Je ontvangt deze aanslag van BsGW, in opdracht van de gemeente.

BsGW

BsGW zorgt ervoor dat iedereen die belasting moet betalen (belastingplichtigen) een aanslagbiljet krijgt en betaalt. Voor sommige belastingen is de WOZ-waarde nodig. Deze bepaalt BsGW ook in opdracht van de gemeente. Met jouw belastinggeld draag je bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in je gemeente.

Aanslagbiljet

Op het aanslagbiljet zie je de bedragen voor de verschillende belastingsoorten zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing. Je krijgt ook informatie over hoe je kunt betalen, kwijtschelding kunt aanvragen of bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op www.bsgw.nl.

BSGW