Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 09 - 28 februari 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 09 - 28 februari 2018

Gepubliceerd op: 27 februari 2018 10:20

Gemeentepagina: week 09
Datum: woensdag 28 februari 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Buurtpreventieteams
Bijeenkomst Buurtpreventieteams

In Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten zijn buurtpreventieteams actief. Deze vorm van burgerparticipatie zorgt voor meer verbinding, veiligheid en veiligheidsgevoel in buurten en wijken. Buurtpreventieteams ontstaan op initiatief van betrokken bewoners. De gemeente vervult een faciliterende rol.

Bespreking resultaten & verbeterpunten
Binnenkort organiseert de gemeente Meerssen op verzoek van enkele buurtpreventieteams een evaluatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst komen niet alleen reeds behaalde resultaten aan de orde, maar willen wij met uw hulp ook mogelijke verbeterpunten en knelpunten aan de orde stellen.

Ook voor buurtpreventieteams in oprichting
We stellen het daarom zeer op prijs als deelnemers van elk buurtpreventieteam aanwezig kunnen zijn. Op basis van de aanmeldingen kiezen wij een geschikte locatie. Aansluitend ontvangt u de definitieve uitnodiging. En natuurlijk zijn ook die buurtpreventieteams van harte welkom, die nog in oprichting zijn, of die zich nog niet bij de gemeente hebben kenbaar gemaakt.

Wat: bijeenkomst van alle buurtpreventieteams
Wie: 2 of 3 vertegenwoordigers per buurtpreventieteam
Wanneer: eind maart / begin april in de avonduren
Waar: locatie volgt op basis van de aanmeldingen

Graag uiterlijk 7 maart aanmelden
U kunt maximaal 3 deelnemers van uw buurtpreventieteam aanmelden via e-mail info@meerssen.nl. Met vragen kunt u terecht bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043.

Samen - voor een veilige buurt!

Meer weten over buurtpreventie? Kijk op www.meerssen.nl

---

Asfaltonderhoud Bunde

De gemeente Meerssen voert binnenkort onderhoudswerkzaamheden uit aan het asfalt in de volgende straten: Vonderstraat, Schoollaan, Kersenlaan, Lindelaan, Papenweg, Kastanjelaan, Wilgenlaan, Hemelboomlaan, Kloosterweg, Koningin Julianastraat, Prinses Beatrixstraat, Oranjeplein, Prinses Wilhelminaweg en Weert-Zuid in  Bunde. De werkzaamheden omvatten voornamelijk het vernieuwen van de grote inspectieputdeksels van de hoofdriolering, herstellen van kantopsluitingen (= goten, trottoirbanden en inritten), frezen van de bestaande asfaltverhardingen, aanbrengen van nieuw asfalt, plaatselijke (her)bestratingswerkzaamheden en het vernieuwen van belijningen. Bij de Prinses Beatrixstraat wordt het hele asfalt en het trottoirs vervangen als de rioleringsaansluitingen worden vervangen.

Planning werkzaamheden
De onderhoudswerkzaamheden zijn ingepland van maart t/m mei 2018 en zullen worden uitgevoerd door BLM Wegenbouw BV. Afhankelijk van het weer starten de werkzaamheden in principe op 5 maart 2018. Er wordt niet in alle straten tegelijkertijd gewerkt. Omwonenden ontvangen van BLM een bewonersbrief, waarin zij geinformeerd worden over de precieze uitvoeringsdata.

Verkeersmaatregelen
Tijdens de werkzaamheden sluiten we bovengenoemde straten af voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid. Waar nodig gebeurt dit onder begeleiding van verkeersregelaars.

Verdere informatie
Vragen? Bel met het gemeentelijke Klant Contact Centrum , tel. 14 043. Of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl

---

Week van het geld - logo
Week van het geld:
Meld u aan voor een gratis Workshop 'Omgaan met geld!'

Van 12 t/m 16 maart 2018 is weer de Week van het geld. In deze week worden allerlei activiteiten georganiseerd om mensen beter te leren omgaan met geld. Financiële professionals en ervaringsdeskundigen verzorgen gratis workshops door het hele land.

Omgaan met geld
Wellicht heeft u geldproblemen of schulden. Of vindt u het gewoon lastig met geld om te gaan. Kunt u rekeningen niet meer betalen? Durft u de post niet meer open te maken? Wij helpen u graag! Ook als u geen geldproblemen heeft, kunnen wij u tips geven om bijvoorbeeld te bezuinigen op uw dagelijkse uitgaven.

Gratis workshop
Wij nodigen u graag uit voor de gratis workshop 'Omgaan met geld' in ontmoetingspunt De Ketel, Pastoor Dominicus Hexstraat 70 in Meerssen. De workshops vinden plaats op:

 • dinsdag 13 maart van 09.00-12.00 uur
 • dinsdag 13 maart van 13.00-16.00 uur
 • donderdag 15 maart van 09.00-12.00 uur
 • donderdag 15 maart van 13.00-16.00 uur

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan een van de workshops? Meld u dan aan via telefoon 14 043. Of e-mail: info@meerssen.nl. Vermeld bij uw aanmelding svp uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en de datum & tijd van de workshop die uw voorkeur heeft.

Wilt u uw kinderen meenemen? Dat kan! Wij zorgen voor gratis kinderopvang. Vermeld dan bij uw aanmelding ook het aantal kinderen en hun leeftijd.

Heeft u vragen?
Stel ze gerust! Neem even contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043 en vraag naar Roy Van Laar van de afdeling Samenleving. U kunt ook een e-mail sturen aan info@meerssen.nl

U bent van harte welkom!

---

Afsluiten wegen ivm kappen populieren

In verband met het kappen van populieren zijn de komende periode enkele wegen afgesloten. De weg van Bunde naar Geulle is afgesloten op 5 en 6 maart 2018. Voulwames blijft bereikbaar via de Voulwamesweg. Geulle aan de Maas is te bereiken via Hulserstraat en Essendijk te Geulle. In de ochtend van 7 maart is het verkeer gestremd op de Pasweg ter hoogte van Bruggelkes. De weg wordt daar voor de helft afgezet en het verkeer wordt geregeld door verkeersregelaars.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkiezingen gemeenteraad

---

Aanpassing rotondes Sint Josephstraat, Putsteeg en Hoolhuis

Ter verbetering van de fietsveiligheid start de gemeente Meerssen binnenkort met het aanpassen van de voorrangssituatie op de drie rotondes: Sint Josephstraat, Putsteeg en Hoolhuis. Op deze rotondes krijgt de fietser voorrang. Bromfietsers gaan op de rijbaan rijden. De werkzaamheden omvatten het aanpassen van de middengeleiders, het rood maken van de fietsoversteekplaatsen en het aanpassen van de bebording en markering.

Planning werkzaamheden
Aannemersbedrijf Dura Vermeer voert de werkzaamheden uit. Deze staan gepland voor de periode maart/april 2018. De werkzaamheden starten op 5 maart 2018, afhankelijk van het weer. Omwonenden ontvangen een bewonersbrief van de aannemer, waarin u wordt geïnformeerd over de precieze uitvoeringsdata  bij u in de buurt.

Verkeersmaatregelen
Tijdens de werkzaamheden blijven de rotondes toegankelijk voor het verkeer. Verkeersregelaars regelen het verkeer. Er wordt zoveel mogelijk buiten de spitsuren gewerkt. Ondanks maatregelen zullen de werkzaamheden voor verkeershinder en vertraging zorgen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum , tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Verkiezing Gemeenteraad en Landelijk Referendum
Adressen Stemlokalen

De burgemeester van Meerssen maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Meerssen en het referendum over de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 op woensdag 21 maart 2018 in onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd.

1 - Gemeentehuis (Bestuurscentrum) - Markt 50 Meerssen *
2 - Zorgcentrum Beukeloord - Gasthuisplantsoen 1 Meerssen *
3 - Gymzaal Meerssen-West - Past N de Reimsstraat 41 Meerssen *
4 - Ontmoetingscentrum de Ketel - Past Dominicus Hexstraat 70 Meerssen
6 - Gemeenschapshuis de Koel - Pastoor Geelenplein 6 Rothem
12 - Scoutinggebouw Bunde - Kloosterweg 55 (Heiveldcomplex) Bunde
13 - Basisschool Franciscus - Schoollaan 2 Bunde *
14 - Zalencentrum De Auw Kerk - Burchtstraat 2 Bunde
15 - Woonbegeleidingscentrum  Aan de Pas - Pasweg 9 Bunde *
16 - Zaal 't Wapen van Geulle - Hulserstraat 10 Geulle
17 - Zorgcentrum Ave Maria - Hussenbergstraat 21 Geulle *
21 - Gemeenschapshuis D'n Huppel - Dorpstraat 1 Ulestraten *
22 - Basisschool De Triangel - Kasteelstraat 22 Ulestraten

De stembureaus gemarkeerd met * zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen.

Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in een van de stembureaus de stem uit te brengen. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een identiteitsbewijs meenemen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Informatie: bureau Verkiezingen, Markt 50 in Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl
Meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen treft u ook aan op www.meerssen.nl.

---

Concept-besluit
Algemeen Belangbesluit

Betreft: in het kader van de Wet Markt en Overheid is de gemeenteraad van Meerssen voornemens om de exploitatie van de openlucht zwembaden in Geulle en Meerssen ten behoeve van sport en recreatie aan te wijzen als activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet.
Inzage en bezwaartermijn: tot uiterlijk 6 weken na publicatie (uiterlijk 12 april 2018).
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W dan wel mondeling bij de heer Paul Speetjens (tel. 14 043).
Waar ter inzage: op afspraak bij het Klant Contact Centrum (tel. 14 043) of via www.meerssen.nl: bekijk hier het volledige besluit.
Informatie: Klant Contact Centrum, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Aangevraagde vergunningen evenementen

Betreft: Rommelmarkt Kookstraat/Pletsmolen.
Plaats: Kookstraat, Pletsmolen in Meerssen.
Data en tijd: zondag13 mei 2018 van 09.00-17.00 uur
Verkeersmaatregelen: de Kookstraat en Pletsmolen worden afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Betreft: Rommelmarkt Back to Basic.
Plaats: Weerterbroekplantsoen in Meerssen.
Data en tijd: zondag10 juni 2018 van 07.00-19.00 uur.
Verkeersmaatregelen: het Weerterbroekplantsoen wordt afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Betreft: Charlemagne.
Plaats: Markt in Meerssen.
Data en tijd:  vrijdag17 augustus 2018 18.00 uur tot zondag 19 augustus 2018 24.00 uur.
Verkeersmaatregelen: de Markt wordt afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Inzagetermijn: van 28-02-2018 t/m 10-04-2018.
Waar ter inzage: op afspraak bij Klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Zienswijzen: eenieder kan een zienswijze indienen, mondeling of gemotiveerd (zie verder de informatie over Bezwaar en Beroep onderaan deze pagina).
Informatie: Klant Contact Centrum, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het herbouwen van de woning, Aan de Maas 32, 6243 NB Geulle (ontvangen 7 februari 2018);
 • het realiseren van een overloopput t.b.v. de omloop van de Molenbeek, Snijdersberg 31, 6243 AV Geulle (ontvangen 7 februari 2018);
 • het oprichten van een woning, Kookstraat 25, 6231 KB Meerssen (ontvangen 19 februari 2018);
 • het splitsen van een pand in 3 wooneenheden (legaliseren), Sint Catharinastraat  28, 28a en 28b, 6235 BE Ulestraten (ontvangen 14 februari 2018);
 • het vestigen van een nagelstudio, Charles Eijckstraat 11, 6231 GX Meerssen (ontvangen 20 februari 2018
 • het verbouwen van het pand, Höfkestraat 15, 6241 CS Bunde (ontvangen 12 februari 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Charles Eijckstraat 59, 6231 GX Meerssen (ontvangen 15 februari 2018).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het oprichten van 6 woningen, Eijckerveld W04 t/m W09 te Ulestraten.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het vervangen van de riolering en afkoppelen verharde oppervlak van het riool & het aanleggen van een  leegloop- en overstortvoorziening op de Geul, Herkenberg Meerssen (verzonden 20 februari 2018);
 • het vergroten van de woning, Graaf Wolter Hoenstraat 10, 6243 BE Geulle (verzonden 20 februari 2018);
 • het plaatsen van zonnecollectoren (legaliseren), Raar 35, 6231 RP Meerssen (verzonden 21 februari 2018);
 • het verbreden van een inrit, Lange Raarberg 16, 6231 RN Meerssen (verzonden 23 februari 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie:  Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 28 februari 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen