Gemeente Meerssen | Financiële tegemoetkoming voor agrariërs bij maatregelen om water vast te houden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg

Nieuwsbericht Financiële tegemoetkoming voor agrariërs bij maatregelen om water vast te houden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg

Gepubliceerd op: 11 april 2024 12:30

Stimuleringsregeling waterschap agrariers

Bericht van Waterschap Limburg

Nieuwe openstelling stimuleringsregeling Waterschap Limburg

Waterschap Limburg zet zich ook dit jaar in om agrariërs te ondersteunen bij het vasthouden van water op landbouwpercelen in Zuid-Limburg. De stimuleringsregeling die de afgelopen twee jaar actief was, heeft niet alleen bijgedragen aan het verminderen van wateroverlast, maar heeft ook positieve effecten gehad op de agrarische teelt zelf. Voor het teeltseizoen 2024 wordt de regeling opnieuw opengesteld, waarbij de aanvraagprocedure vereenvoudigd is ten opzichte van het eerste jaar om de toegankelijkheid te vergroten.

Het programma Water in Balans van Waterschap Limburg pakt wateroverlast als gevolg van klimaatverandering aan. In samenwerking met agrariërs en andere betrokken partijen wordt gezocht naar effectieve maatregelen om water vast te houden in het landelijk gebied van Zuid-Limburg, met als doel zowel wateroverlast als droogte effectief te bestrijden.

Waterbewust

Met de nadruk op een waterbewuste benadering, roept het waterschap agrariërs op om bij het maken van teeltplannen voor het komende seizoen ook rekening te houden met de mogelijkheden om de kans op waterafstroming op hun percelen te beperken. De stimuleringsregeling biedt financiële ondersteuning bij een aantal voorbeelden van maatregelen die agrariërs kunnen nemen om water vast te houden.

De stimuleringsregeling voor het teeltseizoen 2024 heeft betrekking op diverse maatregelen (14stuks voor diverse sectoren), waaronder de aanleg van boerenbuffer, aardappeldrempeltjes, het optimaliseren van de groenbemesterteelt en nog veel meer.

Aanvraag

De regeling is voor agrarische bedrijven en de aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2024. Aanvragen kunnen ingediend worden via www.waterschaplimburg.nl/stimuleringsregeling

Stimuleringsregeling