Artikel Milieuklachten

Gemeente Meerssen
het gemeentelijke Klant Contact Centrum
tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg
tel. 043-3652020
Of kijk op www.kicl.nl

Klachtentelefoon Waterverontreiniging
tel. 0800-0341

Meldpunt Reclame Buitengbied Zuid-Limburg
Natuur- en Milieufederatie Limburg
tel. 0475-386410
internet: www.nmflimburg.nl/ruimte

Milieuklachten.nl
Postbus 5488
6802 EL Arnhem
internet: www.milieuklachten.nl

Provincie Limburg Milieuklachten
tel. 043-3617070
internet: www.limburg.nl