Artikel Bouwen & wonen

In het hoofdstuk 'Bouwen & wonen' van de Gemeentewijzer vindt u
o.a. informatie over buurtcentra, gemeenschapshuizen, buurtverenigingen,
energiebedrijven en woningstichting. Aan de rechterkant treft u de
verschillende rubrieken aan.

Bouwen en wonen - buurtontmoetingspunt de ketel
Buurtontmoetingspunt De Ketel biedt gezelligheid en activiteiten
voor buurtbewoners en andere mensen die dat leuk vinden