Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 15 - 8 april 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 15 - 8 april 2020

Gepubliceerd op: 07 april 2020 09:25

Gemeentepagina: week 15
Datum: 
woensdag 8 april 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Coronavirus - afbeelding Rijksoverheid

Maatregelen in verband met het Coronavirus

Het kabinet heeft besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd t/m dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat voor de periode daarna nodig is. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht. Informatie over de landelijke maatregelen vindt u op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg: www.vrzl.nl. Of volg de landelijke media.

Sinds 1 april is een nieuwe noodverordening van kracht. U kunt deze noodverordening downloaden op www.meerssen.nl en www.overheid.nl. Naast de verlenging van de maatregelen t/m 28 april is hierin opgenomen dat sanitaire voorzieningen bij vakantieparken, campings, kampeerterreinen, kampeerveldjes, parken, natuurgebieden en stranden gesloten moeten worden.

DIENSTVERLENING

U kunt op dit moment alléén op afspraak terecht bij de Gemeente Meerssen. Er is géén vrije inloop. Afspraak maken? Bel 14 043. U kunt op dit moment géén afspraak maken via de website!

Vragen over coronamaatregelen?
Vindt u op onze gemeentelijke Coronapagina op www.meerssen.nl niet het antwoord op uw vraag? Stuur dan een mailtje naar: corona@meerssen.nl. Geen internet? Bel dan naar tel. 14 043.

SOCIAAL DOMEIN

Gemeentelijk loket (nood)opvang 0-12 jarigen
Kinderopvang en scholen zijn gesloten. De kinderopvang is open voor kinderen van 0-12 jaar van wie één of beide ouders werken in cruciale beroepsgroepen. Heeft u vragen over deze noodopvang? Bel met het Sociaal Team van de Gemeente Meerssen via tel. 14 043 (van ma t/m do van 8.30-12.00 u). Of via e-mail: sociaalteam@meerssen.nl.

Thuisonderwijs, maar geen laptop/tablet
Het grootste deel van de kinderen volgt thuis onderwijs. Dit gebeurt deels op papier, maar ook digitaal. Sommige gezinnen hebben geen laptop/tablet. Meld dit dan bij de school. De school leent u er dan een. We verwijzen gezinnen met een krappe beurs ook naar onze inkomensondersteunende regelingen: zie www.meerssen.nl of bel tel. 14 043.

Schoolmaatschappelijk Werk Trajekt
Bij Schoolmaatschappelijk werk van Trajekt staan ze ook in deze moeilijk tijd voor u klaar bij vragen over opvoeden en opgroeien. Dit kan zonder verwijzing. De hulp is kosteloos en vertrouwelijk. Telefonisch spreekuur: maandag en woensdag van 10.00-12.00 uur via tel. 043-7630055. Buiten deze spreekuren zijn zij telefonisch bereikbaar via de telefoniste. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Of per mail: meerssen@trajekt.nl.

Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG)
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft een speciale Coronapagina met tips en informatie voor ouders & opvoeders in tijden van Corona. Zie: www.cjg043.nl/corona/

Vermoed u huiselijk geweld?
Maakt u zich zorgen om iemand in uw omgeving? Heeft u het vermoeden dat sprake is van huiselijk geweld? Blijf niet hiermee rondlopen. Laten we samen ervoor zorgen dat thuis een veilige plek is voor iedereen. Zeker in deze tijd. Er zijn diverse instanties die hulp of advies bieden:
📞 Veilig Thuis: telefoon 0800-2000.
📞 De Kindertelefoon: telefoon 0800-0432.
📞 Centrum Seksueel Geweld Limburg: telefoon 0800-0188
💻 Ik vermoed huiselijk geweld: www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl
📞 Kinderen die thuis onveilig zijn of zich in een kwetsbare situatie bevinden, kunnen ook gebruik maken van opvangvoorzieningen, net als kinderen met ouders in vitale beroepen. Neem hiervoor contact op met het Sociaal Team van de Gemeente Meerssen, tel 14 043 (bereikbaar van ma t/m do van 8.30-12.00 uur).

Corona eenvoudig uitgelegd
Op de website corona.steffie.nl legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking.

Voor wie wil helpen ...
De gemeente ontvangt talloze berichten van bewoners & (profit en non-profit) organisaties die hun hulp aanbieden of vraag & aanbod bij elkaar willen brengen. Dat vinden wij natuurlijk geweldig (met inachtneming van alle landelijke maatregelen). We hopen echter dat u begrijpt dat het voor de gemeente op dit moment niet te doen is al deze initiatieven & organisaties nader te bekijken en op onze site te promoten.

ONDERNEMERS

Het kabinet heeft uitzonderlijke economische maatregelen genomen om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp'ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Informatie over de financiële regelingen voor ondernemers vindt u op www.rijksoverheid.nl. Een van de maatregelen is een tijdelijke, versoepelde regeling om zelfstandige ondernemers (waaronder zzp'ers) te ondersteunen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze wordt voor onze gemeente uitgevoerd door Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Kijk voor meer info op: www.meerssen.nl/coronavirus/ondernemers. Of bel Sociale Zaken Maastricht Heuvelland via tel. 043-3506046.

AFVAL

In verband met het Coronavirus wordt tijdelijk geen oud papier opgehaald. Wij adviseren het papier tijdelijk op te sparen en bij een volgende ophaalronde aan de straat te zetten. De inzameling van gft-afval, restafval en PMD gaat (vooralsnog) gewoon door.

OPENBARE RUIMTE

Een aantal onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte wordt gestaakt. Dit is ingegaan op 30 maart en duurt t/m 13 april. De maatregel is helaas nodig vanwege ziekte bij verschillende uitvoerende partijen. De volgende onderhoudswerkzaamheden worden gestaakt: groenonderhoud, onkruidbestrijding op de verhardingen, ophalen van goederen aan huis, vegen van wegen en kleinschalig straatwerk.

De volgende werkzaamheden gaan gewoon door:

 1. Werkzaamheden die betrekking hebben op veiligheid, volksgezondheid, rioolverstoppingen en calamiteiten.
 2. Twee keer per week leegmaken van de afvalbakken.
 3. Op werkdagen zwerfvuil verwijderen rondom de Meerssense ontmoetingsplekken.
 4. Twee keer per week verwijderen van afvaldumpingen.
 5. Reinigingen straatkolken.

Wilt u een melding doorgeven van een gevaarlijke situatie in de openbare ruimte? Bijvoorbeeld omgevallen bomen, afgebroken takken of modder? Bel dan het gemeentelijke Klant Contact Centrum, tel. 14 043 (voor noodgevallen 24 uur bereikbaar) of stuur een mailtje naar: info@meerssen.nl. U kunt ook een melding doorgeven via www.meerssen.nl.

BURGERLIJKE STAND

Huwelijken
Groepssamenkomsten zijn verboden tot 1 juni. Huwelijken kunnen doorgaan, mits max. 30 personen aanwezig zijn en 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Ook moeten de hygiënemaatregelen in acht worden genomen. Tot 1 juni kan niet getrouwd worden in de Gloriëtte. In de collegeruimte mogen max. 7 personen aanwezig zijn. Per locatie bekijken we hoeveel personen aanwezig kunnen zijn.

DIVERSEN

Tot 1 juni 2020 worden geen Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. De jaarlijkse Lintjesdag gaat door máár in aangepaste vorm. Dat betekent dat de burgemeester alle inwoners die een Koninklijke Onderscheiding ontvangen op 24 april 2020 vóór 13.00 uur belt. De daadwerkelijk uitreiking gebeurt dan op een later moment. De uitreiking van het Jeugdlintje tijdens Lintjesdag gaat niet door. Dit gebeurt op een later moment. U kunt tot 1 augustus nog iemand nomineren. Hoe? Dat leest u op www.meerssen.nl.

MEER INFORMATIE

Raadpleeg de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (www.vrzl.nl) voor meer informatie over het Coronavirus. Hier vindt u ook veelgestelde vragen & antwoorden. Op www.meerssen.nl/coronavirus vindt u meer informatie over alle maatregelen in de gemeente Meerssen.

---

Bestuurscentrum / KCC gesloten op Goede vrijdag en Paasmaandag

In verband met Goede Vrijdag en Paasmaandag is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten op vrijdag 10 april en maandag 13 april 2020. Ook bureau Burgerlijke Stand is dan gesloten.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Onderzoek naar behoeften thuiswonende mensen met geheugenproblemen

Enkele studenten van de opleiding Ergotherapie (Zuyd Hogeschool) doen in opdracht van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Meerssen en de gemeente Meerssen onderzoek naar behoeften van thuiswonende mensen met geheugenproblemen als gevolg van dementie of een vermoeden hiervan.

Hiervoor zoeken zij thuiswonende mensen uit alle kernen van de gemeente Meerssen die ouder zijn dan 70 jaar. Daarnaast moet u last hebben van geheugenproblemen als gevolg van dementie of een vermoeden hiervan.

Meedoen?
Om mee te doen aan het onderzoek moet u zich aanmelden. U vult een vragenlijst in. U kunt ervoor kiezen deze zelfstandig op papier in te vullen of met telefonische ondersteuning van één van hen. Hierbij houden zij rekening met de Coronamaatregelen van het RIVM. Uw naasten mogen eventueel helpen bij het invullen.

Wilt u zich aanmelden voor het onderzoek of heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht?
Meldt u dan bij de studenten, tot en met 16 april 2020 via:

Telefoon: 06-46308300
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 15.00 uur.
E-mail: afstuderen.geheugen@gmail.com.

---

Gemeentelijk Meldpunt Psychische Hulp
Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft?

Heeft u wel eens zorgen over de psychische toestand van iemand in uw omgeving? Bent u wel eens bang dat iemand zichzelf of anderen iets wil aandoen door een psychiatrische aandoening. Sinds 1 januari jl. is de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wet verplichte ggz) van toepassing. Deze wet is bedoeld voor mensen met ernstige psychische problemen. De gemeente heeft daarom sinds 1 januari een meldpunt waar u terecht kunt met uw zorgen.

Taak gemeente
Sinds 1 januari zijn gemeenten een toegang tot deze verplichte psychische zorg. Dit betekent dat elke gemeente een meldpunt heeft waar u terecht kunt met zorgen over iemands psychische toestand.

Meer mogelijkheden
In de nieuwe wet is beter geregeld dat betrokkene en zijn/haar familie inspraak hebben in de behandeling en de hulp daarna. Onder de oude wet was verplichte zorg altijd gedwongen opname. Vanuit de Wet verplichte ggz kan verplichte behandeling ook thuis of poliklinisch plaatsvinden. Aan verplichte zorg zijn nog altijd strenge voorwaarden verbonden. De Wet verplichte ggz maakt het dus niet makkelijker om iemand verplichte zorg te geven of op te nemen. Wel zijn er meer mogelijkheden van verplichte zorg en kan die meer in iemands eigen omgeving geboden worden.

Uiterst redmiddel
Verplichte geestelijke gezondheidszorg is een uiterst redmiddel en wordt alleen ingezet als er echt geen andere oplossing is. Het heeft natuurlijk de voorkeur om al eerder en op vrijwillige basis de juiste hulp en zorg te bieden die dat nodig hebben. In de gemeente werken we hiervoor samen met veel partijen, bijv. maatschappelijk werk, woningcorporaties, zorgorganisaties, vrijwilligers en meer. Het gaat dan o.a. om begeleiding bij zelfstandig wonen, hulp bij de financiën of het aanpakken van een verslaving. Soms gaat het echter mis en kan de Wet verplichte ggz uitkomst bieden.

Waar kunt u terecht met uw zorgen?
In de nieuwe wet is opgenomen dat iedereen die zich zorgen maakt dat iemand een gevaar voor zichzelf of anderen is, dit kan melden bij de gemeente. Deze melding moet gedaan worden bij de gemeente waar de persoon met psychische problemen woont. Familie, naasten of buren merken vaak als eerste dat het niet goed gaat met iemand. Het is belangrijk dit te melden vóórdat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Via www.meerssen.nl of telefoon 14 043 kunt u een melding doen. De gemeente onderzoekt dan welke hulp nodig is.

Let op: op www.meerssen.nl wordt u doorgelinkt naar de website van Maastricht. De gemeente Meerssen regelt de Wet verplichte ggz namelijk in samenwerking met de gemeente Maastricht.

Is er sprake van een acute crisis?
Bel dan de huisarts of 112. De hulp wordt dan onmiddellijk ingezet.

Meer informatie?
Bel met het Sociaal Team van de Gemeente Meerssen, tel. 14 043.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Noodverordening ivm Coronavirus

Betreft: sinds 1 april 2020 is er een nieuwe noodverordening van kracht ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.
Waar ter inzage: deze noodverordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 1 april 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. U vindt de noodverordening ook op www.meerssen.nl/coronavirus. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Uitvoeringsbesluit hoogwaardig handhaven en debiteuren Participatiewet, IOAW en IOAZ Maastricht-Heuvelland 2016 e.v. gewijzigd 2020

Betreft: het college van Burgemeester en wethouders van Meerssen heeft op 21 januari 2020 het Uitvoeringsbesluit hoogwaardig handhaven en debiteuren Participatiewet, IOAW en IOAZ Maastricht-Heuvelland 2016 e.v. gewijzigd 2020 vastgesteld.
In werking: met ingang van de dag na de datum van publicatie van het Gemeenteblad waarin dit uitvoeringsbesluit wordt geplaatst.
Waar ter inzage: dit uitvoeringsbesluit is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 8 april 2020 . Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het realiseren van twee dakkapellen op de woning, Hoekweg 8, 6231 LL Meerssen (ontvangen 26 maart 2020);
 • het realiseren van een ceremoniegebouw, Langs de Gewannen 20, 6235 NV Ulestraten (ontvangen 26 maart 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest beplating, Heerenstraat 37, 6237 NB Moorveld (ontvangen 27 maart 2020);
 • het verwijderen van asbest, Iepenlaan 19, 6241 AC Bunde (ontvangen 30 maart 2020);

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van twee dakkapellen aan de voorkant en een dakkapel aan de achterkant, Markt 28a, 6231 LS Meerssen (verzonden 3 april 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het plaatsen van een bovengrondse tank voor de opslag en de aflevering/verkoop van AdBlue, het vernieuwen van een pompzuil en een wijziging in de bedrijfsvoering, Maastrichterweg 12, 6231 BK Meerssen (verzonden 31 maart 2020).

Inzage- en beroepstermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan beroep instellen: belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, schriftelijk, gemotiveerd, bij de rechtbank Maastricht, sector bestuursrecht (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 8 april 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen