Gemeente Meerssen | Werkgeverscommissie

Artikel Werkgeverscommissie

De Werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de Griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals dat door de gemeenteraad aan haar is gedelegeerd. Elke raadsfractie levert één lid aan de Werkgeverscommissie.

Raadslid Marcel Dassen
Voorzitter Werkgeverscommissie
H.M.M. (Marcel) Dassen
e-mail: marcel.dassen@meerssen.nl
gsm: 06-11361346

Raadslid André Gruyters
Plaatsvervangend voorzitter 
A.P.J. (André) Gruyters
e-mail: andre.gruyters@meerssen.nl 
gsm: 06-10470832

Agnes Jonkhout

A.M.A. (Agnes) Jonkhout
e-mail: agnes.jonkhout@meerssen.nl
gsm: 06-16437178

Raadslid Bert Ummels
H.J.M. (Bert) Ummels

e-mail: bert.ummels@meerssen.nl
gsm: 06-11754902

Raadslid Bjorn Hendriks
B.F.M. (Björn) Hendriks

e-mail: bjorn.hendriks@meerssen.nl
gsm: 06-25525426

Raadslid Jan Gulikers
J.J.M. (Jan) Gulikers
e-mail: jan.gulikers@meerssen.nl
gsm: 06-20428032