Gemeente Meerssen | Werkgeverscommissie

Artikel Werkgeverscommissie

De Werkgeverscommissie oefent namens de gemeenteraad het werkgeverschap van de Griffier en de overige bij de griffie werkzame ambtenaren. Elke raadsfractie levert één lid aan de Werkgeverscommissie.

Samenstelling 

Raadslid Stan Schrouff
Dhr. S.J.W. (Stan) Schrouff (voorzitter)

Raadslid mr Gerrit van der Bijl
Mr G. (Gerrit) van der Bijl

Raadslid Andreas Pohle
Drs A.H.G. (Andreas) Pohle

Raadslid Agnes Jonkhout
Mevr. A.M.A. (Agnes) Jonkhout

Raadslid André Gruyters
Dhr. A.P.J (André) Gruyters (plv. voorzitter)