Gemeente Meerssen | Werkgeverscommissie

Artikel Werkgeverscommissie

De Werkgeverscommissie oefent namens de gemeenteraad het werkgeverschap van de Griffier en de overige bij de griffie werkzame ambtenaren. Elke raadsfractie levert één lid aan de Werkgeverscommissie.

Samenstelling 

  • Dhr. S.J.W. (Stan) Schrouff
  • Dhr. J.J.M. (Jan) Gulikers
  • Mevr. G. (Gea) Meijers
  • Mevr. A.M.A. (Agnes) Jonkhout
  • Dhr. A.P.J (André) Gruyters