Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 22 - 27 mei 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 22 - 27 mei 2020

Gepubliceerd op: 26 mei 2020 10:45

Gemeentepagina: week 22
Datum: 
woensdag 27 mei 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Speelplek Pastoor Moreestraat
Enquête speelplekken in de gemeente Meerssen. 
Doet u mee?

Medewerkers van de afdeling Samenleving van de Gemeente Meerssen bekijken op dit moment hoe de verschillende speelplekken in de gemeente erbij liggen en maken hiervoor nieuw beleid. We zijn ook benieuwd naar de mening van bezoekers en omwonenden. Hiervoor is een enquête opgesteld.

Vult u 'm ook in?
U kunt de enquête(s) invullen tot en met 30 mei 2020. Met uw mening proberen wij rekening te houden bij het maken van dat nieuwe beleid. Als bedankje voor het deelnemen aan deze enquête verloot de Gemeente Meerssen 3 VVV-cadeaubonnen onder de inzendingen.

Waar vindt u de enquête?
Ga naar onze gemeentelijke website www.meerssen.nl en klik op de button 'Enquête speelplekken'. Hier vindt u ook meer informatie.

Alvast hartelijk dank voor het invullen!

---

Informatie Coronavirus

We krijgen stap voor stap meer ruimte. Dit kan echter alleen als iedereen zich aan de maatregelen blijft houden: houd 1,5 meter afstand, was vaak uw handen, werk zoveel mogelijk thuis en vermijd drukte! Heeft u verkoudheidsklachten? Blijf thuis. Bent u ook benauwd en/of heeft u koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven. Meer informatie vindt u op www.meerssen.nl/coronavirus.

Alleen op afspraak! Geen vrije inloop
U kunt op dit moment alléén op afspraak terecht bij de Gemeente Meerssen. Er is géén vrije inloop. Afspraak maken? Bel 14 043. U kunt op dit moment géén afspraak maken via de website!

MEER INFORMATIE

---

Bestuurscentrum gesloten op maandag 1 juni

In verband met Pinksteren is het bestuurscentrum / Gemeentelijke Klant Contact Centrum gesloten op maandag 1 juni 2020. Ook de Burgerlijke Stand is dan gesloten.

Informatie
Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

'Nieuwe' gezichten

In de raadsvergadering van 19 mei jongstleden is mevrouw Angelique van Geel (fractie BRUG-M) toegelaten als raadslid. Zij vervangt het zieke raadslid Gerrit van der Bijl t/m 21 juni aanstaande.

In diezelfde raadsvergadering is Remco Vertommen opnieuw benoemd tot vervangend wethouder (tot en met 17 augustus 2020). Het is zijn derde termijn, waarin hij de zieke Luc Volders vervangt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het kappen van twee dennenbomen en het realiseren van een schuifpui, Korte Raarberg 41, 6231 KP Meerssen (ontvangen 17 mei 2020);
  • het brandveilig gebruik van een B&B, Klinkenberg 2, 6231 BD Meerssen (ontvangen 11 mei 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

  • het verwijderen van asbest, Raar 4, 6231 RR Meerssen (ontvangen 16 april 2020);
  • verwijderen asbest dak tuinhuisje, Sint Rochusstraat 15, 6241 CD Bunde (ontvangen 10 mei 2020);
  • het verwijderen van asbest, Burgemeester Wilmarstraat 7, 6231 GW Meerssen (ontvangen 12 mei 2020).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het realiseren van twee dakkapellen op de woning, Hoekweg 8, 6231 LL Meerssen (verzonden 20 mei 2020);
  • het herbouwen van een tuinmuur, Kuilenstraat 2, 6231 AW Meerssen (verzonden 20 mei 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Aanvullend Reglement van Orde t.b.v. digitaal vergaderen door gemeenteraad Meerssen

Betreft: de gemeenteraad van Meerssen heeft op 19 mei 2020 het Aanvullend Reglement van Orde t.b.v. het digitaal vergaderen door de gemeenteraad van de gemeente Meerssen 2020 vastgesteld.
In werking: per 19-05-2020.
Waar ter inzage: deze verordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 27-05-2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Aanvullend Reglement voor de Raadsadviesvergaderingen t.b.v. digitaal vergaderen gemeente Meerssen 2020

Betreft: de gemeenteraad van Meerssen heeft op 19 mei 2020 het Aanvullend Reglement voor de Raadsadviesvergaderingen t.b.v. digitaal vergaderen gemeente Meerssen 2020 vastgesteld.
In werking: per 19-05-2020.
Waar ter inzage: deze verordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 27-05-2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en vroegschoolse educatie gemeente Meerssen 2020

Betreft: het College heeft op 18 februari 2020 ingestemd met de nieuwe subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en vroegschoolse educatie gemeente Meerssen 2020.
In werking: met ingang van 1 augustus 2020.
Waar ter inzage: deze subsidieregeling is officieel bekend gemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 27 mei 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Wegsleepverordening Meerssen 2020

Betreft: de gemeenteraad van Meerssen heeft op 19 mei 2020 de Wegsleepverordening Meerssen 2020 vastgesteld.
In werking: per 1 juni 2020.
Waar ter inzage: deze verordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 27-05-2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

----------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 27 mei 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen