Gemeente Meerssen | Melding voor het verwijderen van asbest en slopen aan Bunderstraat 134 te Meerssen

Officiele publicatie

Melding voor het verwijderen van asbest en slopen aan Bunderstraat 134 te Meerssen

Gemeente Meerssen heeft op 30 janauari 2023 een melding ontvangen voor het verwijderen van asbest en slopen, Bunderstraat 134, 6231 EM Meerssen

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Als iemand iets wil slopen, geldt hiervoor een meldingsplicht op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012. Deze melding is ter informatie. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Heeft u vragen over deze melding?

U kunt tot zes weken na ontvangst van de melding met vragen terecht bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het algemene telefoonnummer 14 043. Of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl.