Gemeente Meerssen | Vooraankondiging raadsvergadering maandag 6 en donderdag 9 november 2023

Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering maandag 6 en donderdag 9 november 2023

Gepubliceerd op: 13 oktober 2023 11:00

Raadsvergadering
Op maandag 6 november 2023 vindt de eerstvolgende raadsvergadering plaats (begrotingsvergadering). De vergadering begint om 17.00 uur. Het vervolg van de vergadering is op donderdag 9 november 2023 vanaf 18.00 uur. De vergaderingen vinden plaats in de bedrijfskantine van het gemeentehuis te Meerssen. Tevens kunt u de vergaderingen volgen via de livestream op www.meerssen.nl en via de lokale televisiezender Meer Vandaag.

Agenda

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 30 oktober 2023 behandeld en vastgesteld. Op 31 oktober 2023 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website www.meerssen.nl geplaatst en in week 45 op overheid.nl en de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.
Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering vanaf 31 oktober 2023 bekijken op www.meerssen.nl (via het Raadsinformatiesysteem). De papieren stukken kunt u op afspraak bekijken in het gemeentehuis van Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Bel voor het maken van een afspraak met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.
Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl