Gemeente Meerssen | Buurtnetwerken

Artikel Buurtnetwerken

Buurtnetwerken 200 px
De gemeente Meerssen heeft zes buurtnetwerken. Een buurtnetwerk is een overlegplatform op buurt- of wijkniveau tussen buurtbewoners, politie, vertegenwoordiger gemeente Meerssen, woningcorporatie Wonen Meerssen en maatschappelijk werk. Door middel van de buurtnetwerken wil de gemeente de afstand tussen gemeente en burger verkleinen, wensen en problemen in de wijk signaleren en de kwaliteit van de directe leefomgeving In de gemeente functioneren vijf buurtnetwerken.

Coördinator van de buurtnetwerken is Maurice Haenen. U kunt met hem contact opnemen via ons Klant Contact Centrum.

Contactpersonen Buurtnetwerken

Meerssen:
contactpersoon Ton Scheepers: ton.scheepers@home.nl

Bunde:
contactpersoon: Jan Janssen: jjm.janssen@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/buurtnetwerkbunde/
Internet: www.buurtnetwerkbunde.nl

Rothem:
contactpersoon: Jo janssen: joj@nssen.me
internet: www.buurtnetwerkrothem.nl

Geulle:
contactpersoon: Bert Boves: bertannie.boves@home.nl

Ulestraten:
contactpersoon: Jo Frenken: jo.frenken@home.nl