Gemeente Meerssen | buurtnetwerken

Artikel Buurtnetwerken

Buurtnetwerken - logo
In de gemeente Meerssen zijn diverse buurtnetwerken actief. Een buurtnetwerk is een overlegplatform dat bestaat uit een groep betrokken buurtbewoners uit het betreffende dorp. Oorspronkelijk waren de buurtnetwerken bedoeld om de afstand tussen inwoners en gemeente te verkleinen, om wensen en problemen in het dorp sneller te signaleren en daardoor de kwaliteit van de directe leefomgeving beter te kunnen bewaken. Deze rol is er nog steeds, maar in de loop der jaren hebben de buurtnetwerken zich bovendien ontwikkeld tot waardevolle partners van de gemeente, die elk op geheel eigen wijze invulling geven aan hun taak. Zij geven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies, zijn katalysator van burgerinitiatieven en kunnen ook zelf (burger-) initiatieven ontplooien, die ten goede komen aan de betreffende buurt/wijk/dorp.
 

Contactgegevens:

Buurtnetwerk Bunde

Contactpersoon: Jan Janssen: jjm.janssen@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/buurtnetwerkbunde/
Internet: www.buurtnetwerkbunde.nl

Buurtnetwerk Rothem/Weert
Contactpersoon: Chris Roes: buurtnetwerkrothem@gmail.com
Internet: www.buurtnetwerkrothem.nl

Buurtnetwerk Geulle
Contactpersoon: Bert Boves: bertannie.boves@home.nl

Buurtnetwerk Meerssen
Op dit moment is er in Meerssen geen buurtnetwerk wegens een gebrek aan leden. Wilt u het Buurtnetwerk Meerssen nieuw leven inblazen? Neem contact op met team Communicatie van de gemeente Meerssen. Wij ondersteunen u graag bij uw oproep. E-mail: communicatie@meerssen.nl.

Buurtnetwerk Ulestraten
Contactpersoon: Jo Frenken: jo.frenken@home.nl

Algemene informatie over de buurtnetwerken:

Stel uw vraag: communicatie@meerssen.nl