Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 24 - 14 juni 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 24 - 14 juni 2017

Gepubliceerd op: 13 juni 2017 13:05

Weeknummer: 24
Datum: woensdag 14 juni 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Buitengewone dag voor buitengewone mensen: Vrijwilligersdag Meerssen 2017

Gemeentebestuur Meerssen zet vrijwilligers in het zonnetje

Op zaterdag 10 juni heeft het gemeentebestuur in samenwerking met vrijwilligersorganisaties de vrijwilligers in de gemeente Meerssen in het zonnetje gezet. Dit gebeurde tijdens de Samen-Doen! Vrijwilligersdag Meerssen, die van 11.30-18.00 uur plaatsvond op het sfeervolle binnenplein van het bestuurscentrum aan de Markt van Meerssen. Ruim 200 mensen hadden zich aangemeld voor een inspirerend programma met infostands, workshops, speeddates en zelfs een wensboom.

Inspiratie & ontmoeting
Na een hartelijk welkom door burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz en wethouder Sociaal Domein Berry van Rijjswijk was er volop gelegenheid om elkaar beter te leren kennen, raakvlakken te ontdekken en ervaringen uit te wisselen. Elke bezoeker maakte dankzij de medewerking van de plaatselijke ondernemers door loting kans op een leuk presentje. Voor alle bezoekers was er koffie en zelfgebakken vlaai van ontmoetingspunt De Ketel. Een DJ zorgde de hele dag door voor muzikale omlijsting. De vrijwilligers aan de bar zorgden de hele dag door voor de nodige verfrissing van de bezoekers.  De dag werd afgesloten met een gezellige barbecue.

Vrijwilligersprijzen
Belangrijk onderdeel van de dag was de uitreiking van de Vrijwilligersprijzen 2017. Het gemeentebestuur had inwoners en vrijwilligersorganisaties eerder opgeroepen nominaties aan te dragen. De jury bestaande uit de vrijwilligers  van Organisatieteam Samen-Doen!  heeft hieruit drie prijswinnaars geselecteerd, die tegen het einde van de dag werden bekendgemaakt. De vrijwilligersprijzen werden uitgereikt door wethouder Berry van Rijswijk.

De prijswinnaars 2017 zijn:

 • Vrijwilligersorganisatie 2017 - G-team SV Meerssen
  (met een bijzondere vermelding voor Leroy Verhoeven)
 • Vrijwilliger 2017  - Jules à Campo
  (Natuur Historisch Museum / Erfgoedhuis Meerssen)
 • Jonge Vrijwilliger 2017 (tot 23 jaar) Tim Rousseau
  (Scouting Ulestraten)

Vrijwilligersdag - winnaars vrijwilligersprijzen
Alle winnaars van de vrijwilligersprijzen bij elkaar

Ook de overige genomineerden werden door het gemeentebestuur en de overige aanwezigen van harte gefeliciteerd met hun voordracht vanuit de gemeenschap voor hun grote inzet en betrokkenheid.

De Vrijwilligersdag Meerssen 2017 kwam tot stand op initiatief van de gemeente Meerssen in samenwerking met de vrijwilligersorganisaties, Rabobank Maastricht & Omstreken (sponsoring vrijwilligersprijzen), MTB (sponsoring bloemversiering vrijwilligersdag), Ontmoetingspunt De Ketel, Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), Stichting Trajekt, Steunpunt Mantelzorg Zuid, Huis voor de Sport, House of Social Media, JOGG Nederland, Jeugdsportfonds, Stichting Leergeld, Jeugdcultuurfonds, Stichting Jarige Job en Radar

Met dank aan de plaatselijke ondernemers voor de sponsoring van de presentjes voor de deelnemers van de vrijwilligersdag: Drukkerij Maenen bv, Casa Cura breiwinkel, Specialiteitencafetaria De Boekanier, Roos & Co, 't Boetiekske Meerssen, Foto Artica, 't Lingerie'dje, SillyDays, Magazien Damesmode,                HEMA Meerssen, Intertoys Meerssen, Durlinger Meerssen, Melanie Mode, El Vita Young & Trendy Kleding, Vintage for Kids, 't Hûmmèke, Shaggy Meerssen, Wereldwinkel Meerssen, Madame Henriëtte, Rovi Sport, FleurStyling, Kappersgroothandel, Keurslager America, SamSam, Koakpunt, Smores Patisserie & Chocolaterie, Bloemenhuis De Zonnestraal, Michelle & Michel Mode, I Wear Mestrini, Elektro Offermans, Cigo, Bloemenhuis Hebe en Toerkoop Reisbureau Swillens

Fotoalbum

---

Water in balans
Uitnodiging
Inwonersbijeenkomst wateroverlast Meerssen

Met het programma Water in Balans werkt het Waterschap Limburg aan oplossingen ter voorkoming van wateroverlast. Het Waterschap Limburg ontwikkelt samen met betrokken partijen ook in de gemeente Meerssen maatregelen tegen wateroverlast.

Inwonersbijeenkomst
Voor iedereen die zich betrokken voelt, organiseert het Waterschap Limburg in samenwerking met de gemeente een inwonersbijeenkomst. Op deze avond informeert het Waterschap Limburg en de gemeente u over de laatste stand van zaken. Wij vragen u tevens mee te denken over de aanpak van de wateroverlast in de eigen leefomgeving.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 27 juni 2017 in gemeenschapshuis de Stip, Pastoor Dominicus Hexstraat 10 in Meerssen.  Aanvang 19.00 uur (tot circa 21.00 uur).  U bent van harte welkom!

---

Gemeentebestuur roept inwoners op deel te nemen aan mensenketting Tihange

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 8 juni nam de gemeenteraad de motie 'Manifestatie stop Tihange' aan. Het gemeentebestuur van Meerssen roept hierin zijn inwoners op deel te nemen aan de manifestatie Mensenketting Tihange-Luik-Maastricht-Aken op zondag 25 juni aanstaande. Mensen uit drie verschillende landen nemen hand-in-hand deel aan deze manifestatie met als gemeenschappelijk doel de onmiddellijke sluiting van de kerncentrales Tihange en Doel.

Tihange

College neemt ook  deel
Het college van B&W maakte op 16 mei al bekend ook deel te nemen aan de manifestatie. Het college probeert vanuit haar politieke rol in samenwerking met de gemeenten in de regio al het mogelijke te doen om te komen tot de sluiting van de kerncentrale.

Bijdrage in de kosten
De gemeenteraad stelde tevens een bedrag van 1.500 euro beschikbaar als bijdrage in de kosten van de manifestatie.

Neem deel aan de manifestatie mensenketting stop Tihange!
Meld u aan via de website: www.chain-reaction-tihange.nl

---

Enquete
Evaluatie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en parkeerbeleid

De gemeente gaat het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 'Meerssen op weg naar 2020' en het parkeerbeleid evalueren. Hierbij hebben wij uw hulp nodig. Voor de evaluatie hebben we een vragenlijst opgesteld. In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan de orde: verkeersveiligheid, inrichting van wegen, parkeermogelijkheden, parkeertarieven, de bereikbaarheid van parkeerplaatsen en wat vindt u belangrijk bij parkeren. Daarnaast kunt u in de vragenlijst uw suggesties, knelpunten en/of verbeterpunten en voorstellen voor wijzigingen van het bestaande beleid noteren.

Vragenlijst invullen
U kunt de vragenlijst t/m 7 juli invullen via www.meerssen.nl.

Meer informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC). Telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Wilt u het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan eerst lezen voordat u de vragenlijst invult? Raadpleeg het GVVP dan via de Regelingenbank op www.meerssen.nl.

---

Voorbereidingen graffiti kunstwerk
Opruim- en reinigingswerkzaamheden Angelafietstunnel

De binnenzijde van de Angelatunnel (bij de Maastrichterweg) zal worden voorzien van een graffiti kunstwerk. Maar voordat dit kan worden aangebracht, moeten er eerst opruim en reinigingswerkzaamheden plaatsvinden. Deze werkzaamheden vinden plaats op vrijdag 16 juni, maandag 19 juni en dinsdag 20 juni van 08.00-16.00 uur. Tijdens het werk blijft de tunnel gewoon open, maar worden wel verkeersmaatregelen getroffen.

Na de reiniging van de muren van de tunnel brengt een kunstenaar het kunstwerk aan. Ook dan zullen verkeersmaatregelen worden getroffen. Over de exacte datum wordt u binnenkort geïnformeerd.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Vervangen ANWB bewegwijzeringsborden

De gemeente draagt zorg voor het beheer en onderhoud van de ANWB bewegwijzeringsborden. Op diverse plekken in onze gemeente zijn de borden aan vervanging toe. Het gaat dan om de blauwe borden met witte letters (voor autoverkeer) en de witte borden met rode letters (fietsverkeer).  De Nationale bewegwijzeringsdienst (= opvolger van ANWB) start op 26 juni met het vervangen van de borden. De vervanging vindt plaats in drie fasen. Fase 1 is als volgt:

Maandag 26 juni 2017
Kruispunt Bunderstraat - A2 Meerssen

Dinsdag 27 juni 2017
Kruispunt Houthemerweg – Eijsendaalweg Meerssen
Kruispunt Kruisdonk – Ambyerweg Rothem
Kruispunt Humcoverstraat - Op de Beukel Meerssen
Kruispunt Lange Raarberg - Kuileneindstraat Meerssen

Woensdag 28 juni 2017
Kruispunt Bunderstraat - A2 Meerssen (gedeelte rotonde Prinses Ireneweg en oprit A2-Vliegveldweg)
Kruispunt Bamfordweg - Nieuwe Vliekerweg Ulestraten

Vrijdag 14 juli 2017
Kruispunt Kruisdonk – Ambyerweg Rothem (bij rotonde Witte Hoek)

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Enquete Monumenten
Enquête monumentale gebouwen gemeente Meerssen 2017

Tim Habets, student Bouwtechnische Bedrijfskunde aan Zuyd Hogeschool in Heerlen doet in het kader van zijn afstudeerstage onderzoek naar monumentale gebouwen in de gemeente Meerssen. Hierbij onderzoekt hij o.a. welke monumentale gebouwen in de toekomst mogelijk risico's lopen door bijvoorbeeld leegstand of verval, en kijk ik of er mogelijk oplossingen zijn om teloorgang van monumentale gebouwen tegen te gaan.

De gemeente Meerssen kent 111 rijksmonumenten en 60 gemeentelijke monumenten. Daarnaast is er veel erfgoed zonder beschermde of monumentale status.

In zijn onderzoek stelt Tim door middel van een enquête een aantal vragen over de betekenis die monumentale gebouwen in uw omgeving of in onze gemeente voor u hebben. De resultaten van de enquête wordt meegenomen in de conclusie van het onderzoek, zodat voor het gemeentebestuur duidelijk wordt welke meerwaarde het monumentaal vastgoed heeft voor de inwoners. 

In zijn onderzoek stelt hij door middel van een enquête een aantal vragen over de betekenis die monumentale gebouwen in uw omgeving of in onze gemeente voor u hebben. U kunt de enquête invullen via www.meerssen.nl.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het wijzigen van de constructie, Volderstraat 16, 6231 LC Meerssen (ontvangen 22 mei 2017);
 • het kappen van een spar, Dennenberg 10, 6241 NN Bunde (ontvangen 24 mei 2017);
 • het oprichten van een pergola en een bijbehorend bouwwerk, Geulstraat 59, 6241 NA Bunde (ontvangen 24 mei 2017);
 • het wijzigen van het gebruik (van bedrijfspand naar woonfunctie), Pasweg 26, 6241 CT Bunde (ontvangen 31 mei 2017);
 • het plaatsen van 3 vlaggenmasten, Molenveldweg 4, 6231 RX Meerssen (ontvangen 2 juni 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het verbouwen en uitbreiden van het bedrijfspand, Weerterveld 7, 6231 NC Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van grondkerende muren, Pastoor Martinus Sterckenstraat 7, 6231 JE Meerssen (verzonden 2 juni 2017);
 • het wijzigen van de inrit, Stationstraat 43, 6231 CK Meerssen (verzonden 2 juni 2017);
 • het legaliseren van het verbouwen en uitbreiden van de huidige stalruimtes tot bergruimte, carport en overkapping (in afwijking van reeds verleende omgevingsvergunning HZ_WABO-2016-0003), Cruisboomstraat 34, 6243 AM Geulle (verzonden 6 juni 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact centrum, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 14 juni 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen