Gemeente Meerssen | Benoemingsbesluit toezichthouder BRP Meerssen

Officiele publicatie

Benoemingsbesluit toezichthouder BRP Meerssen

Burgemeester en wethouders der gemeente Meerssen,

overwegende, dat het in het kader van artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen verplicht is toezichthouders aan te stellen die toezien op de naleving van verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet basisregistratie personen;

overwegende, dat deze toezichthouders bevoegdheden uitvoeren als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten:

met ingang van 09-06-2016 te benoemen als toezichthouder bij de gemeente Meerssen:

  • 1.
    De buitengewone opsporingsambtenaren werkzaam voor de gemeente Meerssen.
  • 2.
    De volgende medewerkers Burgerzaken/Basisregistratie Personen:

naam : den Boer

voornamen : Antonius Cornelis Maria

woonplaats : Meerssen

naam : Lemmens-Dolmans

voornamen : Sylvia Maria Theodora Johanna Wilhelmina

woonplaats : Meerssen

Meerssen,

09-06-2016 Burgemeester en wethouders van Meerssen,
de secretaris,
mr. J.J.M. Eurlings
de burgemeester,
M.A.H. Clermonts-Aretz