Gemeente Meerssen | Vooraankondiging raadsvergadering maandag 8 en woensdag 10 november 2021

Officiele publicatie

Vooraankondiging raadsvergadering maandag 8 en woensdag 10 november 2021

Op maandag 8 november 2021 vindt de eerstvolgende raadsvergadering plaats (begrotingsvergadering). De vergadering begint om 17.00 uur. Het vervolg van de vergadering vindt op woensdag 10 november 2021 vanaf 18.00 uur plaats. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Agenda

De concept-agenda voor deze raadsvergadering is tijdens de Presidiumbijeenkomst van 11 oktober 2021 besproken. Op 1november 2021 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website www.meerssen.nl geplaatst en in week 45 op overheid.nl en de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering vanaf 1november 2021 bekijken op www.meerssen.nl (via het Raadsinformatiesysteem). De papieren stukken kunt u op afspraak bekijken in het gemeentehuis van Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Bel voor het maken van een afspraak met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.