Gemeente Meerssen | Woensdag 30 augustus: Themabijeenkomst over de Energietransitie in Meerssen

Nieuwsbericht Woensdag 30 augustus: Themabijeenkomst over de Energietransitie in Meerssen

Gepubliceerd op: 17 augustus 2023 10:15

Raad
Op woensdag 30 augustus 2023 is er een themabijeenkomst voor de gemeenteraad over Duurzaamheid en de Energietransitie. Aanvang 19.00 uur. Je kunt de themabijeenkomst volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Programma themabijeenkomst


De gemeente Meerssen werkt net als alle andere gemeenten in Nederland aan de Energie- en Warmtetransitie. De energietransitie is de overgang van het gebruik van fossiele energie naar energie uit hernieuwbare bronnen. Fossiele energie wordt namelijk opgewekt door de verbranding van steenkool, aardolie en aardgas. 
Warmtetransitie is de overgang van aardgas naar duurzame alternatieven voor koken, het verwarmen van woningen en kraanwater. Tijdens de themabijeenkomst praten we de gemeenteraad bij over de stand van zaken. 

Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg

Voor de Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg (RESZL) zijn we in samenwerking met andere gemeentes goed op weg naar een toekomst waarbij we kunnen voorzien in voldoende (duurzame) energie. Onderwerpen zoals netcongestie spelen daarbij een belangrijke rol. Er is sprake van netcongestie als de vraag naar transport van elektriciteit groter is dan de transportcapaciteit van het net. In veel gevallen betekent dit dat het op dit moment niet mogelijk is om een nieuwe grote aansluiting op het net te maken. De kabels zijn als het ware niet dik genoeg en hebben de capaciteit niet om de elektriciteit te transporteren.

EMEC: zon-op-dak-projecten en zonnepark

We onderzoeken samen met o.a. EMEC de mogelijkheden van een zonnepark en werken aan de voorwaarden voor een goede inpassing voor dit park. Tijdens de themabijeenkomst licht EMEC hun zon-op-dak-projecten en het proces rond het zonnepark toe.

Van het gas af

Binnen de Warmtetransitie loopt op dit moment het technisch onderzoek om alternatieven voor het gebruik van aardgas in kaart te brengen. De impact voor inwoners wordt steeds groter. Daarom willen wij het onderzoek grondig doen en onze inwoners op een juiste manier informeren.

Stichting Duurzaam Meerssen: activiteiten 2023 en plannen 2024

De gemeente wil graag ondersteunen bij het verduurzamen van woningen en gebouwen. Diverse partijen ondersteunen ons hierbij. Stichting Duurzaam Meerssen heeft een pilot gedaan in het kader van Energiearmoede. Ze gaan nu aan de slag met energiescans voor de gemeenschapshuizen. Tijdens de themabijeenkomst geven zij toelichting over de activiteiten in 2023 en conceptplannen voor 2024.