Gemeente Meerssen | Masterplan Centrum Meerssen

Artikel Masterplan Centrum Meerssen

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 13 april 2023 stelde de gemeenteraad het bijgestelde Masterplan Centrum Meerssen vast. Het Masterplan is opgesteld door bureau Mecanoo en bedoeld als inspiratie voor de verdere ontwikkeling van het centrumgebied van Meerssen. De daadwerkelijke uitvoering zal stap voor stap plaatsvinden en is afhankelijk van de middelen, die de gemeenteraad (algemeen bestuur) aan het college van b&w (dagelijks bestuur) ter beschikking kan stellen. De middelen zijn gekoppeld aan concrete uitvoeringsplannen, waarbij de raad nadrukkelijk betrokken wordt. 

Burgerparticipatie

Het nieuwe Masterplan is tot stand gekomen in intensief overleg met o.a. inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de gemeente Meerssen. Dit zal straks ook het geval zijn bij de uitwerking van het Masterplan in concrete uitvoeringsplannen. Bij de uitwerking van de uitvoeringsplannen worden ook de meedenkreacties meegenomen die zijn ontvangen bij het opstellen van het Masterplan. In een latere fase kun je op deze website lezen in hoeverre de gemeente gedane suggesties heeft overgenomen. Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan op onze wekelijkse meentelijke nieuwsbrief Sfeervol Meerssen (onderaan deze pagina).  

Achtergrond

In 1997 heeft de gemeenteraad het oorspronkelijke Masterplan Centrum Meerssen vastgesteld. Het Masterplan was de integrale onderlegger voor de uitvoering van het verkeersplan en diverse stedenbouwkundige deelplannen in het centrumgebied van Meerssen. Het verkeersplan en de deelplannen zijn in de loop der jaren gerealiseerd. Inmiddels heeft onze gemeenschap te maken met nieuwe opgaven op o.a. het gebied van klimaat, energie, wonen en winkelen (gewijzigde consumptiepatronen). Dit alles maakte een actualisatie nodig van de gemeentelijke visie voor het centrum van Meerssen. Bureau Mecanoo onder leiding van creatief directeur Francine Houben heeft daarom van de gemeente Meerssen opdracht gekregen om de gemeentelijke visie voor het centrum van Meerssen (Masterplan) aan te passen.

Bekijk hier het Masterplan Centrum Meerssen (zie agendapunt 8)