Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - verbreden van de inrit - Hulserstraat 23, Geulle

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - verbreden van de inrit - Hulserstraat 23, Geulle

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de aanvraag het verbreden van de inrit aan Hulserstraat 23, 6243BK Geulle.

Waar ter inzage:

Voor algemene informatie over deze aanvraag of om een afspraak te maken om deze aanvraag in te zien kunt u contact opnemen met het klantenbureau Ruimte (via het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen, telefoonnummer 14 043), of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl.

Meer informatie

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn kan geen zienswijze worden ingediend of bezwaar en/of beroep aangetekend worden.