Gemeente Meerssen | Agenda raadsvergadering donderdag 12 oktober 2023

Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering donderdag 12 oktober 2023

Gepubliceerd op: 04 oktober 2023 08:20

Op donderdag 12 oktober 2023 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl of op televisie bij de lokale omroep Meer Vandaag.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling van de concept-besluitenlijst van de vergadering d.d. 21-09-2023
 • Lijst ingekomen stukken Raad (datumversie 25-09-2023)
 • Raadsvoorstel Wijziging GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg als gevolg van wijziging Wgr
 • Raadsvoorstel Gelegenheid tot indienen zienswijze derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling BsGW als gevolg van wijziging wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
 • Raadsvoorstel Wijziging GR Omnibuzz als gevolg van wijziging Wgr
 • Raadsvoorstel Wijziging GR RUD Zuid-Limburg
 • Raadsvoorstel Vaststellen werkbudget nader onderzoek bedrijfswoningen Meerstr.
 • Raadsvoorstel Wijziging GR GGD Zuid-Limburg als gevolg van wijziging Wgr
 • Raadsvoorstel Realisatie nieuwe raadzaal
 • Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas
 • Raadsvoorstel Deelname fase 2 Warmtenet Zuid-Limburg (WZL)
 • Raadsvoorstel budget Kunstwerk Agnesplein
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl