Gemeente Meerssen | Evaluaties Waterramp juli 2021

Artikel Evaluaties Waterramp juli 2021

Op deze pagina vindt u informatie over de diverse evaluaties die er zijn / worden gedaan naar aanleiding van de Waterramp in juli 2021. 

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - logo
Leerevaluatie Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Wat kunnen we leren van de hoogwaterramp van juli 2021? Vanaf vandaag zijn de resultaten te lezen in de leerevaluatie 'Voorbij het ergste scenario' over de bestrijding van de ramp in opdracht van Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Lees verder op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg

waterschap limburg logo
Leerevaluatie Waterschap Limburg

De evaluatie van de bestrijding van de watercrisis van juli 2021 door Waterschap Limburg is afgerond en opgeleverd door het COT (Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement). Op de website van Waterschap Limburg leest u meer over deze leerevaluatie

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat: Feitenrelaas hoogwater brug Bunde

Tijdens de hoogwatercrisis ontstond rond 16 juli 2021 een incident met kortstondig veel wateroverlast bij de brug over het Julianakanaal bij Bunde. Het vermeende 'gat in de dijk'. Over deze situatie, die ingrijpende gevolgen had, is informatie bij elkaar gebracht, zoals tekeningen, technische informatie en de communicatie destijds vanuit Rijkswaterstaat en het Calamiteiten Team Waterkeringen.

Een deel van deze informatie is gebruikt voor het opstellen van een technische rapportage van het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) over dit hoogwater. https://www.enwinfo.nl/publicaties/.  

Daarnaast heeft onafhankelijk kennisinstituut Deltares in opdracht van Rijkswaterstaat een feitenrelaas opgesteld specifiek over de situatie bij brug Bunde. Het geeft een feitelijk overzicht van de gebeurtenissen rond 16 juli bij de brug Bunde. Het rapport is geen evaluatie en bevat ook geen uitspraken over toekomstige ontwikkelingen.

Rijkswaterstaat stelt dit relaas beschikbaar om zo tegemoet te komen aan de informatiebehoefte die bij de bewoners en andere betrokkenen leeft. Het rapport is vrij technisch van aard. Mocht u naar aanleiding van dit document nog vragen hebben dan kunt u (gratis) bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002. 

Deze informatie kan onder meer gebruikt worden bij kennisontwikkeling met betrekking tot toekomstig extreem hoogwater.

Evaluatierapport Rijkwaterstaat

Deltares: Resultaten case studies op vier hoogwaterlocaties

Onderzoeksbureau Deltares heeft op verzoek van Waterschap Limburg en provincie Limburg onderzoek gedaan naar vier case studies in Limburg. Het zijn locaties die vorig jaar getroffen zijn door hoogwater, te weten: Geulmonding, Roermonding, Eygelshoven en Valkenburg. De locaties zijn gekozen op basis van de omstandigheden die er gespeeld hebben in juni en juli 2021. 

Lees hier de rapporten

Lees hier de raadsinformatiebrief met de reactie van het college van B&W

Watersysteemanalyse (januari 2023)

Rode draden analyse evaluaties hoogwater (COT)

Lees hier het rapport

Kunt u de pdf-bestanden niet lezen? Neem dan contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.