Gemeente Meerssen | Regeling Rijksoverheid voor aanvullende financiële tegemoetkoming gedupeerden waterramp

Nieuwsbericht Regeling Rijksoverheid voor aanvullende financiële tegemoetkoming gedupeerden waterramp

Gepubliceerd op: 15 april 2024 14:50

Vandaag is bekend geworden dat het kabinet 22 miljoen euro extra uittrekt voor gedupeerden van de waterramp van juli 2021. Dit staat vermeld in de Voorjaarsnota van het kabinet die naar buiten is gebracht.

De precieze inhoud van de regeling is nog niet bekend. Naar verwachting zal de regeling in de loop van juni a.s. in werking treden. Dan zal ook bekend worden gemaakt vanaf welke datum gedupeerden een aanvraag kunnen indienen en bij welke instantie zij dat kunnen doen.

De gemeente Meerssen heeft eerder aangegeven geen voorstander te zijn van de beoogde regeling omdat de beoogde doelgroep te smal is en de regeling niet aansluit bij de behoeften van de gedupeerden. De gemeente Meerssen zal echter wel meewerken aan de uitvoering van de regeling.