Artikel Diversen

Ondernemersloket Gemeente Meerssen
Bedrijvencontactfunctionaris, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

Stichting UK'98
Inl. D. Last
Kennedystraat 29
6235 CG Ulestraten
tel. 06-80131427
e-mail: lastjacobs@home.nl