Gemeente Meerssen | Woonvisie Gemeente Meerssen

Officiele publicatie

Woonvisie Gemeente Meerssen

De gemeenteraad van Meerssen heeft op 21 juni 2021 de Woonvisie Leefbare vitale kernen vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders stelde op 18 mei 2021 het bijbehorende uitvoeringsprogramma vast.

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er een nieuwe woonvisie en uitvoeringsprogramma is vastgesteld. Bouwaanvragen voor de realisatie van woningen worden aan de hand hiervan getoetst.

Wat is een woonvisie?

De woonvisie vormt de basis voor het woonbeleid van de gemeente. In de visie wordt uitgelegd waar de gemeente in 2026 op het gebied van wonen wil staan met een doorkijk naar 2030. Ook wordt de woonvisie gebruikt voor het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties. De woonvisie geeft de gemeente handvatten om in te spelen op de woonopgaven die leven. In de komende jaren staat de gemeente voor forse uitdagingen door onder andere de veranderende samenstelling van de bevolking (vergrijzing en ontgroening) en de verduurzaming van woningen. Het grootste deel van de woningen die nodig zijn in 2030 is al gebouwd. Het is belangrijk om woningen toe te voegen die aanvullend zijn aan de huidige voorraad en de doorstroming te bevorderen, zodat alle huishoudens kunnen wonen zoals ze wensen.

Waar kan ik de Woonvisie bekijken?

U kunt de woonvisie en het uitvoeringsprogramma op afspraak in het gemeentehuis bekijken. Bezoek voor de openingstijden en het adres de gemeentelijke website www.meerssen.nl. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. U vindt de Woonvisie ook op de gemeentelijke website www.meerssen.nl (Projecten – Woonvisie).

Heeft u vragen over de woonvisie?

Hiervoor kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. Of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl.