Gemeente Meerssen | Gemeente Beek verleent omgevingsvergunning voor bouw distributiecentrum Aviation Valley

Nieuwsbericht Gemeente Beek verleent omgevingsvergunning voor bouw distributiecentrum Aviation Valley

Gepubliceerd op: 05 mei 2023 13:10

De gemeente Beek heeft op 13 april 2023 een besluit genomen voor het bouwen van een distributiecentrum op Aviation Valley. Het betreft dan het terrein aan de overkant van de Waselderweg in Ulestraten (grondgebied Beek).

Het besluit met alle bijbehorende stukken kun je bekijken bij de gemeente Beek. Meer informatie hierover kun je lezen in de officiële bekendmaking op overheid.nl: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-168157.html#

De vergunde ontwikkeling heeft geen consequenties voor de verdere uitwerking van de geplande West-ontsluiting op Meerssens grondgebied. Aan de gemeente Beek hebben wij opheldering gevraagd over de verwachte verkeersbewegingen die deze ontwikkeling met zich mee brengen. Daarnaast willen wij weten hoe het bouwplan zich verhoudt tot de in het bestemmingsplan vastgestelde kaders met betrekking tot de (landschappelijke) inpassing in de omgeving. Daarover gaan we met Beek het gesprek aan.