Gemeente Meerssen | Rookvrije sportclubs voor een rookvrije generatie

Nieuwsbericht Rookvrije sportclubs voor een rookvrije generatie

Gepubliceerd op: 21 november 2023 14:40

Rookvrije sportverenigingen
Kinderen moeten rookvrij kunnen opgroeien. In het Nationale Preventieakkoord legden NOC*NSF en de sportbonden met het Ministerie van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport vast dat uiterlijk in 2025 alle sportverenigingen en sportevenementen rookvrij zijn.

Wethouder Inge Smeets: "De gemeente Meerssen heeft een actieplan rookvrije gemeente. Hierin staan onze acties en doelen, waarmee we willen toewerken naar een rookvrije generatie. Dit jaar zijn we aan de slag gegaan met rookvrije speelplekken. De volgende stap is rookvrije sportclubs. Roken en sporten gaan niet samen! Toch wordt er op en rond het veld nog veel gerookt door sporters en toeschouwers. Kinderen sporten voor hun beweging, ontspanning en gezondheid. Met een rookvrij sportterrein geef je als club het goede voorbeeld aan kinderen en voorkom je het schadelijke meeroken. Samen met sportverengingen gaan we aan de slag om zoveel mogelijk sportclubs rookvrij te krijgen. Rookvrije sportclubs voor een rookvrije generatie!"

In gesprek met sportclubs

Ook de gemeenteraad van de gemeente Meerssen onderstreept het belang van rookvrije sportverenigingen. Op 19 juni nam de gemeenteraad unaniem een motie aan over rookvrije sportverenigingen. In de motie verzoekt de gemeenteraad het college om het gesprek met sportverenigingen over de mogelijkheden voor het (gedeeltelijk) rookvrij maken van sportverenigingen. Dit pakken we met voorrang op. JOGG regisseur Laura Spauwen bekijkt samen met de sportvereniging de mogelijkheden en aanpak voor een rookvrije sportclub. Dat kan volledig of stapsgewijs. De stapsgewijze aanpak is bijvoorbeeld starten met motiveren van mensen om te stoppen met roken op momenten dat er veel kinderen aanwezig zijn. Sportverenigingen kunnen gratis borden 'Rookvrije sportvereniging' krijgen via de gemeente.