Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - Aangaan Centrumregeling Verwerving Wmo Ondersteuning Maastricht-Heuvelland 2019

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - Aangaan Centrumregeling Verwerving Wmo Ondersteuning Maastricht-Heuvelland 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen heeft op 29 oktober 2019 besloten de Centrumregeling Verwerving Wmo Ondersteuning Maastricht-Heuvelland 2019 aan te gaan door de centrumregeling vast te stellen. Officiële afkondiging van de Centrumregeling heeft plaatsgevonden via de Staatscourant op 30 november 2019. De regeling is de dag na bekendmaking in werking getreden.