Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 37 - 14 september 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 37 - 14 september 2016

Gepubliceerd op: 13 september 2016 15:00

Weeknummer: 37
Datum: woensdag 14 september 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Expositie Romeins verleden in geuren en kleuren

Met gepaste trots presenteert het Erfgoedhuis Meerssen een expositie over de Romeinen, de grootste Romeinse villa van Nederland Villa Onderste Herkenberg en de Via Belgica. U kunt de expositie bezichtigen tot 1 maart 2017.

Meerssens Romeins verleden
Waar de Romeinen zich vestigden werd hun cultuur dominant. Hun taal het Latijn, hun degelijke bouwstijl, uiterlijke- en persoonlijke verzorging, eetpatronen enz. Ook in Marsna, de Romeinse benaming voor Meerssen, is dit zo gegaan. Meerssen lag aan de Via Belgica: een belangrijke hoofdweg die vanuit het Franse Boulogne sur Mer, via Tongeren, over Maastricht naar Heerlen voerde. In combinatie met goede aan- en afvoerwegen, voldoende water, bossen en vruchtbare grond was Marsna een uitstekende vestigingsplek. Zoals de overblijfselen van de Villa Herkenberg (momenteel met zand afgedekt) laten zien, was Meerssen inderdaad een plaats waar het goed toeven was voor de Romeinen.

Al met al genoeg stof om het dagelijkse leven in het Romeinse Marsna in beeld te brengen!

Doorlopende expositie
Tijdens de expositie is een Romeinse keuken ingericht om een indruk te krijgen van de Romeinse voedselbereiding en eetgewoonten. De Romeinse keuken proeven? Voor iedere bezoeker zijn gratis Romeinse recepten verkrijgbaar om thuis mee aan de slag te gaan! Ook nieuwsgierig naar de kleedgewoonten en verzorgingsrituelen van de Romeinen? Verfplanten en pigmenten laten ons zien hoe ze kleur aan hun kleding en hun leven gaven. De uitstalling van origineel Romeinse artefacten geven een beeld van de dagelijkse gebruiksvoorwerpen van de Romeinen, tevens zijn films over de Herkenberg te zien.

Officiële opening expositie
Op zondag 18 september zal wethouder Désirée Cortenraede de expositie officieel openen. Aanvang 14.00 uur.

Waar, wanneer, openingstijden expositie
Tot 1 maart 2017 in het Erfgoedhuis Meerssen:
Markt 38
6231 LR Meerssen (ingang via naastgelegen Klant Contact Centrum)

Openingstijden regulier: maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Donderdag tot 20.00 uur.
Let op: op de zondagen 18 en 25 september is het Erfgoedhuis geopend van 14.00-17.00 uur.

---

Slijpwerkzaamheden aan het spoor

Eind september - begin oktober voert ProRail slijpwerkzaamheden uit aan de spoorrails op het traject Maastricht - Sittard. De werkzaamheden vinden plaats in de nacht van:

 • vrijdag 30 september op zaterdag 1 oktober van 2.10-5.50 uur traject Maastricht-Sittard
 • zondag 2 oktober op maandag 3 oktober van 1.40-5.20 uur traject Sittard-Maastricht

Omwonenden van het spoor kunnen hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Slijpen
ProRail pleegt regelmatig onderhoud aan de spoortrajecten. Door de rails 'glad' te slijpen, hoeft deze minder snel vervangen te worden en is er minder onderhoud nodig. Het geluidsniveau neemt hierdoor ook af, omdat er minder oneffenheden op de rails zitten. Het slijpen van de rails vindt plaats door middel van speciale slijptreinen. Deze slijptreinen rijden langzamer dan het normale treinverkeer. Bovendien werkt de trein steeds kleine stukjes rail af, en rijdt hier diverse malen op en neer. Het geluid keert dus meerdere malen terug.

---

Raadsbijeenkomst thema ´Samenwerking met andere gemeenten´

Op woensdag 14 september 2016 vindt een raadsbijeenkomst plaats over het thema 'Samenwerking met andere gemeenten'. Aanvang 19.00 uur in de aula van de IvOO-onderwijslocatie, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. De bijeenkomst wordt geleid door gespreksleider Paul 't Lam. Professor dr. Joop van den Berg (emeritus hoogleraar Leiden en Maastricht en oud-hoofddirecteur VNG) verzorgt een inleiding over het thema.

Belangstellenden kunnen de bijeenkomst bijwonen op de publieke tribune.

U bent van harte welkom!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het legaliseren van de woning, Stationstraat 3, 6231 CK Meerssen (ontvangen 5 september 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Pastoor Dominicus Hexstraat 102, 6231 HG Meerssen (ontvangen 1 september 2016);
 • het verwijderen van asbesthoudende materialen, Prins Clauslaan 27, 6241 GK Bunde (ontvangen 29 augustus 2016);
 • het verwijderen van asbesthoudend dakbeschot, Emmaweg 44, 6231 BM Meerssen (ontvangen 31 augustus 2016).

Het betreft een melding t.b.v. een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het verbouwen en uitbreiden van de woning, Pastoor M. Sterckenstraat 1, 6231 JE Meerssen (verzonden 9 september 2016);
 • het opnieuw metselen van een constructieve wand, Pastoor Dominicus Hexstraat 72, 6231 HG Meerssen (verzonden 9 september 2016);
 • het kappen van een boom, Pastoor L. Canisiusstraat 20, 6231 JK Meerssen (verzonden 9 september 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunningen:

 • het wijzigen van het gebruik van de huidige ruimten in bestemming wonen, Kruisstraat 9, 6231  LJ Meerssen (ingetrokken 1 september 2016).

Deze publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 14 september 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen