Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 14 - 6 april 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 14 - 6 april 2016

Gepubliceerd op: 05 april 2016 13:50

Weeknummer: 14
Datum: woensdag 6 april 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Agenda raadsvergadering 7 april 2016

Op donderdag 7 april 2016 vergadert de gemeenteraad.  Aanvang 19.00 uur in de aula van de IvOO-onderwijslocatie (Proost de Beaufortstraat 45, Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en vaststelling agenda
 • Toelating en beëdiging nieuw raadslid Rene van Beekum
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 3 maart 2016
 • Lijst van ingekomen stukken
 • Uitwerking doelgroepenvervoer Limburg-wijziging GR Omnibuzz
 • Voorstel Centrumplan Ulestraten en gymzaal Ulestraten
 • Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Milieupark Geul en Maas 2016-2018
 • Initiatief-raadsvoorstel fractie BRUG-M m.b.t. herdenkingsbos in Meerssen

Verslag raadsvergadering op Meer Vandaag
Meer Vandaag  maakt TV-op namen van de raadsvergadering.
Een verslag hiervan kunt u vanaf de zondag na de raadsvergadering zien.

Raadsstukken ter inzage
De raadsstukken zijn ter inzage:

 • op de gemeentelijke website www.meerssen.nl.
 • bij het KCC (Klant Contact Centrum) van de gemeente
  Openingstijden: ma t/m vr van 08.30-17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur
 • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen (Parallelweg 58).
  Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie
Raadsgriffier Jack Willems, telefoon 043-3661660
E-mail: jack.willems@meerssen.nl.

---

Asfaltonderzoeken diverse wegen

Tot en met vrijdag 15 april 2016 vinden aan diverse wegen in de gemeente Meerssen  onderzoekswerkzaamheden plaats aan het asfalt en de fundering. Tijdens de werkzaamheden worden de wegen voor de helft afgezet. Dit kan voor enige overlast zorgen voor omwonenden en weggebruikers. Wij vragen u begrip hiervoor.

Informatie
Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Bestuurscentrum gesloten 27 april, 5 & 6 mei

Koningsdag
In verband met Koningsdag is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten op woensdag 27 april 2016.

Hemelvaart / Bevrijdingsdag
In verband met Hemelvaartsdag / Bevrijdingsdag en een collectieve vrije dag voor de medewerkers is het bestuurscentrum gesloten op donderdag 5 mei en vrijdag 6 mei 2016.

Meldingen openbare ruimte
Wilt u buiten kantooruren melding openbare ruimte doen?
Bel dan tel. 043-3505345 (tijdens kantooruren: Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043).

Milieuparken
De milieuparken zijn op Koningsdag woensdag 27 april en Hemelvaartsdag/Bevrijdingsdag donderdag 5 mei 2016 gesloten.

---

Werkzaamheden rond Kruisdonk

In april krijgen de snelwegen ten noorden van Maastricht nieuw asfalt. Gedurende twee weekenden wordt om de beurt gewerkt aan de A2 en A79 richting het noorden, ter hoogte van knooppunt Kruisdonk.

A2: vrijdagavond 8 april tot maandagochtend 11 april
Vanaf vrijdagavond 8 april is de A2 richting Eindhoven van knooppunt Kruisdonk tot aan oprit 51 (Meerssen) afgesloten. Bij Kruisdonk is ook oprit 52 dicht. Oprit 51 Meerssen blijft open. Verkeer op de A2 naar Eindhoven moet rekening houden met grote hinder. Verkeer richting Maastricht kan gewoon doorgaan.

A79: vrijdagavond 29 april tot maandagochtend 2 mei
De A79 richting Heerlen/Aken is van knooppunt Kruisdonk tot en met afrit 1 (Bunde) afgesloten vanaf vrijdagavond 29 april tot maandagochtend 2 mei. Oprit 1 Bunde blijft open. Verkeer richting Heerlen en/of Aken moet rekening houden met grote hinder. Verkeer naar Maastricht kan gewoon doorgaan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Aangevraagde vergunningen evenementen

Betreft: Internationale Box-Oberliga wedstrijd Euregio.
Plaats: Sporthal Marsana, Molenveldweg 4 Meerssen.
Datum en tijd: zaterdag 9 april 2016 van 18.00-24.00 uur.

Betreft: Rommelmarkt Fanfare St. Martinus Geulle.
Plaats: Kerkplein Geulle.
Datum en tijd: zondag 10 april 2016 van10.00-16.00 uur.
Verkeersmaatregelen: het Kerkplein wordt afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Betreft: Inhalen Bartholomeusden.
Plaats: Markt Meerssen.
Datum en tijd: zaterdag 23 april 2016 gehele dag.
Verkeersmaatregelen: de Markt in Meerssen wordt afgesloten voor alle verkeer van 22 april 18.00 uur tot 24 april 10.00 uur.

Betreft: Bartholomeusmarkt.
Plaats: Markt, Kruisstraat, Beekstraat, Bunderstraat, Gasthuisstraat en Stationstraat in Meerssen.
Datum en tijd: donderdag 5 mei 2016 van 10.00-17.00 uur.
Verkeersmaatregelen: bovengenoemde straten worden afgezet voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Betreft: Rommelmarkt.
Plaats: Kookstraat Meerssen.
Datum en tijd: zondag 8 mei 2016 van 06.00-17.00 uur.
Verkeersmaatregelen: de Kookstraat en Aan de Pletsmolen worden afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Betreft:  Koningsvogelschieten.
Plaats: Schutterswei Tussen de Bruggen Meerssen.
Data en tijd: vrijdag 13 mei 2016 13.00 uur t/m maandag 16 mei 2016 01.00 uur.

Betreft: Grensmaasopera.
Plaats: Grensmaasproject, locatie Itteren.
Data en tijd: 13,14,15,20,21 en 22 mei 2016 van 20.00-23.00 uur.

Betreft: Braderie Rothem.
Plaats: Pastoor Geelenplein, Kerkweg, Koning Karelstraat, Keizer Lothariusstraat in Rothem.
Datum en tijd: zondag 29 mei 2016 van 06.00-20.00 uur.
Verkeersmaatregelen: bovengenoemde straten worden afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Betreft: Rustplek Limburgs Mooiste.
Plaats: Markt Meerssen.
Datum en tijd: maandag 30 mei 2016 van 09.00-12.30 uur.

Betreft: Benefietconcert Basiliek Meerssen.
Plaats: Kerk Sint Joseph Arbeider, Pastoor Dom. Hexstraat 25 Meerssen.
Datum en tijd: zaterdag4 juni 2016 van 20.00-24.00 uur.

Betreft: Klimomloop van Ulestraten.
Plaats: een parkoers tussen Ulestraten en Meerssen.
Datum en tijd:  zondag 3 juli 2016 van 9.30-17.00 uur.
Verkeersmaatregelen: de Hekstraat en Bokstraat zijn afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers. In de omliggende straten kan het verkeer tijdelijk hinder ondervinden.

Betreft: Snuffelmarkt Weerterbroekplantsoen.
Plaats: Weerterbroekplantsoen in Meerssen.
Datum en tijd: zondag 10 juli 2016 van 10.00-16.00 uur.
Verkeersmaatregelen: het Weerterbroekplantsoen wordt afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Betreft: Jaarmarkt.
Plaats: Markt, Kruisstraat, Beekstraat, Bunderstraat, Gasthuisstraat en Stationstraat in Meerssen.
Datum en tijd: zondag4 september 2016 van 10.00-17.00 uur.
Verkeersmaatregelen: bovengenoemde straten worden afgezet voor alle verkeer, behalve voetgangers

Inzagetermijn: van 06-04-2016 t/m 18-05-2016.
Waar ter inzage: op afspraak bij Klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Zienswijzen: eenieder kan een zienswijze indienen, mondeling of gemotiveerd (zie verder de informatie over Bezwaar en Beroep).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het oprichten van een erfafscheiding, Prins Clauslaan 1, 6241 GK Bunde (ontvangen 22 maart 2016);
 • het verbouwen van het souterrain tot kantoorruimte, Kuileneindestraat 16, 6231 KG Meerssen (ontvangen 22 maart 2016);
 • het verbouwen van de garage, Europastraat 45, 6235 BT Ulestraten (ontvangen 27 maart 2016);
 • het wijzigen van garagepoort naar kozijn met geïntegreerd rolluik, Vauwerhof 22, 6231 LX Meerssen (ontvangen 29 maart 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbesthoudend dakbeschot en losse plaat naast de woning, Dorpstraat 4, 6235 AC Ulestraten (ontvangen 2 maart 2016);
 • het verwijderen van asbesthoudend dakbeschot, Herkenberg 15 , 6231 LK Meerssen (ontvangen 10 maart 2016);
 • het verwijderen van asbest van het dak, Bonaertsweg 29, 6241 NK Bunde (ontvangen 21 maart 2016);
 • het verwijderen van asbest van dak woning/schuur, Bonaertsweg 31, 6241 NK Bunde (ontvangen 21 maart 2016).

Het betreft een melding t.b.v. een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het legaliseren van twee woningen, Roggeveldstraat 14A en 14B, 6241 CW Bunde (verzonden 24 maart 2016);
 • het vergroten van de woning en het vestigen van een kapsalon (legalisatie) en het bouwen van een overkapping, Processieweg 15, 6243 BB Geulle (verzonden 30 maart 2016);
 • het legaliseren van de gewijzigde dakvorm van de  hobbyruimte van schuin dak  naar plat dak, Aan de Maas 38, 6243 NB Geulle (verzonden 31 maart 2016);
 • het plaatsen van een monument (gedenkteken), Waterval ongenummerd op het grasveld nabij de bestaande picknickplaats aldaar (verzonden 31 maart 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

--------------------------------------------------------------------


Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 6 april 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen

pdf van deze pagina