Gemeente Meerssen | Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap Limburg: Aanvragen vervangende stempas

Officiele publicatie

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap Limburg: Aanvragen vervangende stempas

De burgemeester van Meerssen maakt bekend dat bij de aanstaande verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Limburg en de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg op woensdag 15 maart 2023 aan alle stemgerechtigden per verkiezing een stempas wordt gestuurd.

Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen.

Mocht u uw stempas niet (meer) in uw bezit hebben dan kunt u op twee manieren een vervangende stempas aanvragen.

 • A.
  Schriftelijk verzoek of via www.meerssen.nl
  • 1.
   Bij Team Verkiezingen van de gemeente Meerssen zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar om een vervangende stempas aan te vragen. U kunt ook via www.meerssen.nl/verkiezingen een vervangende stempas aanvragen.
  • 2.
   Het verzoek moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 om 17.00 uur door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar hij/zij op 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd. Bij inwilliging van het verzoek wordt aan u de vervangende stempas toegezonden.
 • B.
  Mondeling verzoek
 • U kunt ook bij Team verkiezingen bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum in persoon een vervangende stempas aanvragen. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2023 om 12.00u.

Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Stempas en geldig identiteitsbewijs

Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Heeft u vragen over deze verkiezingen?

Hiervoor kunt u bellen met het team Verkiezingen van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. Of stuur een e-mail aan verkiezingen@meerssen.nl. Of kijk op www.meerssen.nl/verkiezingen.

Meerssen,

17 januari 2023
M.A.H. Clermonts-Aretz, burgemeester van Meerssen