Gemeente Meerssen | Besluit Tijdelijke inkomstenvrijlating COVID-19 parttime werkzaamheden Participatiewet Maastricht Heuvelland

Officiele publicatie

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen houdende regels omrent de tijdelijke inkomstenvrijlating COVID-19 parttime werkzaamheden Participatiewet Maastricht Heuvelland

Het college van burgemeester en wethouders van Meerssen:

 • 1.
  Gelet op het bepaalde in artikel 31a van de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV en;
 • 2.
  Gelet op het bepaalde in het Uitvoeringsbesluit inkomstenvrijlating parttime werkzaamheden Participatiewet, IOAW en IOAZ Maastricht Heuvelland 2016 e.v.

Besluit:

 • 1.
  Het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4 van het Uitvoeringsbesluit inkomstenvrijlating parttime werkzaamheden Participatiewet, IOAW en IOAZ Maastricht Heuvelland 2016 e.v. van overeenkomstige toepassing te verklaren voor personen jonger dan 27 jaar als bedoeld in artikel 31a, eerste lid van de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV, dit onder voorbehoud van inwerkingtreding van de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV.
 • 2.
  Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 november 2020 en vervalt met ingang van 1 juli 2021 dan wel op een ander bij koninklijk besluit bepaald tijdstip als bedoeld in artikel 31a, tweede lid van de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV.
Aldus besloten door:burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen in de collegevergadering van 26 januari 2021
de secretaris,
mr. J.J.M. Eurlings
de burgemeester,
M.A.H. Clermonts-Aretz