Gemeente Meerssen | Afdeling Bedrijfsvoering

Artikel Afdeling Bedrijfsvoering

Manager afdeling Bedrijfsvoering: Maurice Gorissen.

De afdeling Bedrijfsvoering is verdeeld in drie teams. De manager van een afdeling stuurt rechtstreeks het eerst genoemde team aan. De twee andere teams staan onder leiding van een teamleider.

Team Bestuur- en Managementondersteuning (BMO)

Juridische control, P&O (HR), communicatie, bestuurssecretariaat,
projectleider bedrijfsvoering en afdelingssecretariaat.

Team Financiën & Control

Teamleider: Carla Storcken.
Planning & Control, financiële administratie, treasury e.d.

Team Informatisering & Automatisering (I&A)

Teamleider: vacature.
Informatisering, digitalisering, automatisering, DIV, informatiebeheer, privacy en cybersecurity.

Informatie/contact

Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.