Gemeente Meerssen | Uw aanspreekpunt Burgerparticipatie

Artikel Uw aanspreekpunt Burgerparticipatie

Tot nu toe was het bijna vanzelfsprekend dat de overheid voor veel zorgde. Tegenwoordig wordt echter steeds meer een beroep gedaan op de eigen kracht van mensen. Door een terugtrekkende overheid krijgen buurtbewoners hierdoor wel steeds meer ruimte zelf activiteiten en initiatieven in de buurt op te pakken. Er wordt ook steeds vaker een beroep op buurten gedaan om samen zaken op te pakken die de hele gemeenschap raken. Bijkomend voordeel is dat er een beter contact ontstaat in de buurt. Buurtbewoners leren elkaar kennen en steken sneller een helpende hand uit naar een (hulpbehoevende) buurtgenoot. Zo kan iedereen langer meedoen in de maatschappij.

In 2014 werd Maurice Haenen benoemd tot Beleidsmedewerker Actief Burgerschap. Hij legt verbindingen en activeert buurtbewoners tot het nemen van eigen initiatieven die zorgen voor sociale cohesie, een prettige leefomgeving en een goed contact in de buurt. Ook bedrijven en (zorg/welzijns)instelling worden hierbij betrokken. Door slimme verbindingen te leggen tussen deze bedrijven/instellingen en buurtbewoners kunnen burger-initiatieven goed worden opgepakt. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een buurtcentrum dat wordt geëxploiteerd door vrijwilligers uit de buurt.

Afgelopen jaar al gebleken hoe belangrijk het is te investeren in de kracht van een lokale gemeenschap. Door buurten zelf te laten werken aan initiatieven of het oplossen van een probleem, wordt de oplossing vaak duurzamer en stabieler. De regie blijft dan ook bij de buurt zelf, de mensen die er het dichts bij staan.

Maurice Haenen is tevens de coördinator van de buurtnetwerken.

Vragen?

Wuilt u meer weten? Neem contact op met Maurice Haenen via ons Klant Contact Centrum.