Gemeente Meerssen | Voornemen tot verkoop gemeentegrond op de locatie Aan de Pletsmolen in Meerssen

Officiele publicatie

Voornemen tot verkoop gemeentegrond op de locatie Aan de Pletsmolen in Meerssen

Gemeente Meerssen is van plan om gemeentegrond gelegen Aan de Pletsmolen te verkopen aan de eigenaren/bewoners van aangrenzende percelen. Het te verkopen perceel is bij het Kadaster geregistreerd als Gemeente Meerssen, sectie B, nummer 2596 (gedeeltelijk) en wordt na levering toegevoegd aan het erf van de beoogde kopers.

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Met dit bericht laat de gemeente u weten, dat ze van plan is om een tweetal percelen te verkopen aan de eigenaren van naastgelegen percelen. U kunt hier nu op reageren.

Wilt u reageren?

Bij de beoogde verkoop is de gemeente Meerssen gebonden aan voorwaarden en criteria. U kunt deze informatie per e-mail ontvangen, of op afspraak inzien in het bestuurscentrum. Bent u het niet eens met het voornemen van de gemeente? Dan kunt u tot en met 9 augustus 2022 een kort geding aanhangig maken bij de voorzieningenrechter. Informatie over de te volgen procedure ontvangt u samen met de informatie over de gehanteerde voorwaarden en criteria.

Contact met de gemeente

Voor verdere informatie kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen en vragen naar Patricia Wehren van de afdeling Ruimte.

Contact en openingstijden 

Informatie en bekendmakingen automatisch in uw mailbox