Gemeente Meerssen | Coordinated Vulnerability Disclosure

Artikel Coordinated Vulnerability Disclosure

De gemeente Meerssen hecht veel belang aan de beveiliging van haar systemen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat een zwakke plek in de systemen te vinden is. Wanneer je een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, vernemen wij dit graag van jou, zodat wij snel gepaste maatregelen kunnen nemen. Door het maken van een melding verklaar je je als melder akkoord met onderstaande afspraken over 'Coordinated Vulnerability Disclosure' en zal gemeente Meerssen jouw melding conform onderstaande afspraken afhandelen.

Wij vragen het volgende van jou ...

 • Mail je bevindingen naar helpdesk@meerssen.nl.
 • Geef voldoende informatie om het probleem te reproduceren, zodat we het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
 • Wij houden ons aanbevolen voor tips die ons helpen het probleem op te lossen. Beperk je daarbij wel graag tot verifieerbare feitelijkheden die betrekking hebben op de door jou geconstateerde kwetsbaarheid en vermijd dat jouw advies in feite neerkomt op reclame voor specifieke (beveiligings)producten.
 • Vermeld je contactgegevens, zodat we eventueel contact met je kunnen opnemen. Vermeld je e-mailadres of telefoonnummer.
 • Dien de melding a.u.b. zo snel mogelijk in na ontdekking van de kwetsbaarheid.

De volgende handelingen zijn niet toegestaan:

 • Het plaatsen van malware, noch op onze systemen noch op die van anderen.
 • Het zogeheten "bruteforcen" van toegang tot systemen
 • Het gebruik maken van social engineering
 • Het openbaar maken of aan derden verstrekken van informatie over het beveiligingsprobleem voordat het probleem is opgelost.
 • Het verrichten van handelingen die verder gaan dan wat strikt noodzakelijk is om het beveiligingsprobleem aan te tonen en te melden. In het bijzonder waar het gaat om het verwerken (waaronder het inzien of kopiëren) van vertrouwelijke gegevens waar u door de kwetsbaarheid toegang toe heeft gehad. In plaats van een complete database te kopiëren, kunt u normaliter volstaan met bijvoorbeeld een directory listing. Het wijzigen of verwijderen van gegevens in het systeem is nooit toegestaan.
 • Het gebruik maken van technieken waarmee de beschikbaarheid en/of bruikbaarheid van het systeem of services wordt verminderd (DoS-aanvallen).
 • Het op wat voor (andere) wijze dan ook misbruik maken van de kwetsbaarheid.

Wat je mag verwachten:

 • Als je aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, zullen wij geen strafrechtelijke aangifte tegen je doen en ook geen civielrechtelijke zaak tegen je aanspannen.
 • Als blijkt dat je een bovenstaande voorwaarde toch hebt geschonden, kunnen wij alsnog besluiten om gerechtelijke stappen tegen je te ondernemen.
 • Wij behandelen een melding vertrouwelijk en delen persoonlijke gegevens van een melder niet zonder diens toestemming met derden, tenzij wij daar volgens de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht zijn.
 • Wij delen de ontvangen melding altijd met de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Zo borgen wij dat gemeenten hun ervaringen op dit vlak met elkaar delen.
 • In onderling overleg kunnen we - als je dit wenst - jouw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid. In alle andere gevallen blijf je anoniem.
 • Wij sturen je binnen twee werkdagen een (automatische) ontvangstbevestiging.
 • Wij reageren binnen 5 werkdagen op een melding met een (eerste) beoordeling van de melding en eventueel een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij lossen het door jou gemelde beveiligingsprobleem zo snel mogelijk op. Daarbij streven we ernaar om je goed op de hoogte te houden van de voortgang en nooit langer dan 90 dagen te doen over het oplossen van het probleem. Wij zijn daarbij vaak wel mede afhankelijk van toeleveranciers.
 • In onderling overleg kan worden bepaald of en op welke wijze over het probleem wordt gepubliceerd, nadat het is opgelost.