Gemeente Meerssen | Centrumplan Kern Meerssen

Artikel Centrumplan Kern Meerssen

Reconstructie Markt

In 2016 zijn de appartementen in en om het voormalige Proosdijklooster opgeleverd. De openbare ruimte heeft toen een tijdelijke afwerking gekregen. De nieuwe gebouwen vragen echter om een ander plein. De sfeer en intimiteit van het plein nemen toe als de openbare ruimte één geheel vormt en niet is opgesplitst in twee delen.

Meerssen-Centrum

De gemeente Meerssen investeert al vele jaren in een duurzame ontwikkeling van het centrumgebied. Bij de herinrichting van de Markt e.o. wordt dan ook integraal gekeken naar de verschillende functies van de Markt voor geheel Meerssen. Niet alleen de Markt is hierbij van belang, maar ook hoe de Markt kan bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Meerssen als centrum. Voor het centrum hebben we diverse thema's die we extra belichten zoals:

  • Historie en erfgoed; We willen onze historische gebouwen laten zien, ze
  • Natuur, energie & Biodiversiteit
  • Ontmoeten & Verbinden

De herinrichting van de Markt heeft afgelopen jaar weer een nieuwe boost gekregen en wij willen graag met bewoners, ondernemers en derden gaan bekijken hoe we de Markt een aantrekkelijke locatie kunnen maken, waar mensen zich graag verzamelen en vertoeven en hoe de herinrichting van de Markt de relatie met het winkelcentrum kan versterken. We doen dit door middel van informatieavonden voor omwonenden en ondernemers van de Markt en door het organiseren van Toekomstwandelingen voor niet omwonenden en direct belanghebbenden.

Omvang van de herinrichting

Waar het in de afgelopen jaren draaide om de herinrichting van de Markt zelf, is de omvang van het project groter geworden. Dat komt doordat we naast de belangen van de Markt ook de belangen van het centrum van Meerssen zelf, duurzaamheidseisen, stedenbouwkunde en cultuurhistorische belangen hebben meegenomen in de herinrichting. De omvang van de herinrichting bevat nu:

  • Herinrichting van de Markt
  • Herinrichting van het gebied tussen de Markt en de Gansbaan, waarbij rekening wordt gehouden met de herontwikkeling van het Beukeböschke;
  • Vergroenen van de verbinding tussen de Markt en het Proosdijpark en Beekstraat (tussen de Hema en Elektro World Offermans), waarbij het Proosdijpark beter in beeld moet komen vanaf de Markt en andersom.

Op onderstaande afbeelding is het projectgebied in beeld gebracht.

Projectgebied herinrichting Markt

Toekomstwandelingen
Toekomstwandelingen

Op 18 en 19 maart aanstaande worden er vier toekomstwandelingen georganiseerd. Het doel van deze toekomstwandelingen is samen werken aan een toekomstig en aantrekkelijk centrum van Meerssen door draagvlak, steun en actief eigenaarschap te creëren bij alle relevante doelgroepen. Een levendig centrum met de sfeervolle Markt als centrale ontmoetingsplek. Kan het centrumgebied van Meerssen nóg beter en mooier? Daar willen we achter komen tijdens de Meerssense Toekomstwandelingen door gedachten en ideeën op te halen. Interesse om mee te wandelen? Meld je aan via www.toekomstwandelingen.nl.

Locatie voormalige basisschool De Gansbeek

Met de samenvoeging van basisschool De Gansbeek en basisschool Op 't Hwagveld in Kindcentrum De Wereldster is het schoolgebouw aan de Gansbaan leeggekomen. De gemeente is de mogelijkheden voor de invulling van deze locatie aan het bekijken. Hierbij wordt met name gekeken naar levensloop bestendig wonen.

Planning

Nadat wij wensen en aandachtspunten hebben ontvangen van direct omwonenden, belanghebbenden en uit de Toekomstwandelingen, wordt een schetsontwerp gemaakt. We houden – waar mogelijk – rekening met de ingebrachte wensen, aandachtspunten en suggesties. Wij vragen echter begrip dat we wellicht niet aan alle wensen tegemoet kunnen komen. Nadat het schetsontwerp is gemaakt, organiseren wij een nieuwe informatieavond voor de direct belanghebbenden, waar we het schetsontwerp toelichten en aangeven hoe de verschillende wensen, aandachtspunten en suggesties al dan niet zijn ingevuld.