Gemeente Meerssen | Wat eten koeien nu eigenlijk?

Nieuwsbericht Wat eten koeien nu eigenlijk?

Gepubliceerd op: 31 mei 2023 12:10

Koeien
Deze vraagt lijkt heel simpel. Gras natuurlijk! Maar er schuilt een heel verhaal achter de voeding van onze 'weidedames'. De hoogste tijd om daar eens in te duiken. De basis van de voeding van de melkkoe is het ruwvoer. Ruwvoer bestaat uit gras en mais. Het gras wordt tijdens de eerste snede eind april, begin mei geoogst. Dit gebeurt juist in deze periode omdat dan de kwaliteit van het gras qua voedingsstoffen het grootst is. Het gras bevat dan namelijk de meeste eiwitten en is qua suikers en energie op het hoogste niveau. Het moment van de eerste snede is daarom ook zeer belangrijk voor de gehele verdere bedrijfsvoering van de boer. Vakmanschap en jarenlange ervaring spelen bij deze oogst een belangrijke rol.

Bericht van LLTB

Kwaliteit van het gras

Dit gras vormt de graskuil die als voer dient voor de (winter)maanden dat een koe op stal staat. Om de kwaliteit van het gras te bepalen, worden monsters genomen en in het laboratorium geanalyseerd op voedingswaarden. Op basis van deze uitslag wordt een plan gemaakt voor welk en hoeveel krachtvoer moet worden bijgevoerd. Het krachtvoer komt in twee soorten, brokvorm en meelvorm. Met dit voer kun je enerzijds bijsturen richting de behoefte aan energie en anderzijds richting de gewenste behoefte aan eiwitten. Op deze manier probeer je de voeding van de koe in balans te krijgen. Daarna kun je ook nog op mineralen en sporenelementen sturen om de voeding van de koe verder te optimaliseren.

Voer

De agrariër voert naar behoefte, waarbij de gezondheid van de koe voorop staat. Afhankelijk van de doelstelling van de betreffende boer, wordt meer of minder krachtvoer gevoerd. Hoe meer krachtvoer je geeft, hoe meer melk de koe geeft. Maar krachtvoer is niet goedkoop. De agrariër maakt voor zichzelf deze afweging. Het is belangrijk om daarbij te onthouden dat krachtvoer alleen geldt als pure aanvulling. Is je basis - de graskuil - niet goed, dan herstel je dat niet met het toevoegen van krachtvoer en loop je dat jaar achter de feiten aan. Een oplossing is dan om goede voeding bij te kopen of genoegen te nemen met minder melk.

Balans

Het aanvullen van de basisvoeding is overigens van alle tijden. Vroeger werden granen en veldbonen aan het rantsoen toegevoegd. Met de huidige technieken kan deze bijvoeding met grote precisie specifiek worden afgestemd op de behoefte van de koe. Naast het krachtvoer kan de agrariër ook kiezen voor andere soorten bijvoeding, waaronder restproducten uit de voedingsmiddelenindustrie, zoals aardappelvezels, bierbostel of pulp van suikerbieten. Deze hebben allemaal hun eigen specifieke kenmerken, waaruit een agrariër kan kiezen om de voeding in balans te houden met het oog op de melkproductie én de gezondheid van de koe.

Stikstof

Mengvoerbedrijven zoals Agrifirm, de Heus en Forfarmers adviseren agrariërs over de te volgen voerstrategieën. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de doelstellingen van de agrariër, de huidige bedrijfsvoering en de financiële middelen die ter beschikking staan. De laatste tijd zie je ook steeds vaker dat agrariërs weer eigen krachtvoer telen in de vorm van veldbonen of tarwe. Dit wordt vanwege de oplopende kosten (van het voer) en de huidige wet- en regelgeving verder gestimuleerd. Het bijkomende voordeel van bijvoorbeeld de teelt van veldbonen is dat deze stikstof uit de lucht halen en omzetten in eiwitten, waardoor deze teelten minder bemesting nodig hebben.

Zo zie je maar weer dat de agrarische sector altijd in beweging is, dus ook op het gebied van de voeding voor onze melkkoeien.