Gemeente Meerssen | Leegpompen kelders

Artikel Leegpompen kelders

Het grondwater is inmiddels overal voldoende gezakt. Dat betekent dat alle kelders mogen worden leeggepompt. 

Ons advies hierbij is:

  • Raadpleeg voor het leegpompen altijd eerst uw verzekering
  • De brandweer kan ondersteunen bij het leegpompen van uw kelder. Bel hiervoor tel. 0900-0904.
  • Na het leegpompen, blijft er altijd een klein laagje achter (ca 20 cm). Dit dient u zelf weg te verwijderen.

Heeft u bij het uitruimen van uw kelder een container nodig?

Laat dit weten via wateroverlast@meerssen.nl. De container wordt zo spoedig mogelijk geleverd.

Uit oogpunt van hulpverlening in de acute fase heeft de gemeente in het getroffen gebied de afvalverwijdering (o.a. plaatsing containers, extra inzameling afvalzakken) gefaciliteerd. Inmiddels is het meeste afval verzameld en afgevoerd. Wel kan er nog afval vrijkomen na het leegpompen van kelders. Om ook bij deze afvalstromen te faciliteren, biedt de gemeente nog enige tijd ondersteuning. Voor de volledigheid willen wij u erop wijzen dat deze (gratis) dienstverlening t/m zondag 15 augustus door de gemeente beschikbaar wordt gesteld. De containers worden miv maandag 16 augustus verwijderd. Met ingang van 16 augustus 2021 vallen alle afvalstromen weer onder de reguliere dienstverlening.      

Heeft u vragen?

Bel de gemeente, telefoonnummer 14 043.