Gemeente Meerssen | Veelgestelde vragen

Artikel Veelgestelde vragen & antwoorden

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen en antwoorden nav de overstromingsramp in de gemeente Meerssen vanaf 14 juli 2021.  

Acute-fase en nafase

Ik heb een vraag waarop hier geen antwoord wordt gegeven. Waar kan ik deze stellen?

Stuur uw vragen naar wateroverlast@meerssen.nl. U kunt ook het gemeentelijke telefoonnummer 14 043 bellen (buiten kantooruren voor dringende gevallen optie 3). U wordt doorgeschakeld naar de 24 uurs Meldcentrale Maastricht. Hulpdiensten: Bel bij spoed / gevaar 1-1-2. Bij geen spoed, brandweer: bel 0900-0904. Geen spoed, wel politie: 0900-8844.  

Wat heeft er onder water gestaan?

Zie de kaart van het Rijk

Waar kan ik terecht met hulpvragen?

Raadpleeg hiervoor de informatie op https://www.meerssen.nl/wateroverlast/wie_moet_ik_bellen_voor_hulp_/

Met wie kan ik praten over wat we hebben meegemaakt?

Er is ondersteuning beschikbaar van Slachtofferhulp Nederland (0900-0101) en van Trajekt (043 - 7630000). Ook het Leger des Heils kan helpen met geestelijke bijstand en extra ‘handjes’. Kijk hier voor informatie over hulp & ondersteuning.

Er staat iemand bij mij op de stoep die zijn dienst aanbiedt voor de administratieve nazorg van de wateroverlast. Kan ik die vertrouwen?

Vraag mensen die hun diensten aanbieden op het gebied van bijvoorbeeld verzekeringen, contra-expertise, elektriciteit etc. altijd om een legitimatiebewijs. Onderteken nooit iets zonder overleg met uw verzekeringsmaatschappij. Vertrouwt u het niet? Ga niet in op het aanbod. Meld dit bij de politie. 

Er worden (onweers-) buien voorspeld. Wat moet ik doen?

De gemeente houdt het weer goed in de gaten. Bij code geel waarschuwen wij standaard via onze website, facebook en twitter. Blijf alert en houd het weer ook zelf goed in de gaten. Tref voorzorgmaatregelen indien nodig. Tips en adviezen bij wateroverlast: klik hier.  Website KNMI: https://www.knmi.nl/nederland-nu/weer/waarschuwingen/limburg. Rijkswaterstaat houdt de waterafvoer nauwlettend in de gaten. Momenteel is er sprake van een normaal waterpeil. De dijkveiligheid in de gemeente Meerssen is niet in het geding. Rijkswaterstaat blijft de dijken goed in de gaten houden. Hetzelfde geldt voor de dijk bij het Julianakanaal. Informatie: tel. 0800-8002 (landelijke infolijn Rijkswaterstaat).  

Wanneer mag ik mijn kelder leegpompen? 

Inmiddels kunnen alle kelders in de getroffen gebieden worden leeggepompt. Kijk hier voor actuele informatie.

Ik heb scheuren in mijn woning. Wat moet ik doen? 

Heeft uw woning (deels) onder water gestaan en merkt u dat er scheuren in uw woning ontstaan of dat scheuren groter worden? Neem contact op met uw verzekering. Op verzoek kan de gemeente een voorinspectie komen doen. Bel hiervoor telefoonnummer 14 043. U dient zelf een ingenieursbureau in te schakelen voor advies mbt de scheurvorming. Wij adviseren ook dit in overleg met uw verzekering te doen. Advies: fotografeer alle scheuren elke 14 dagen gedurende drie maanden.

Ik kan mijn woning niet meer afsluiten. Wat moet ik doen?

Door de wateroverlast is het mogelijk dat deuren en poorten niet meer goed sluiten. Probeer met extra sloten uw woning zo goed mogelijk af te sluiten. Raadpleeg uw verzekering over de verdere mogelijkheden.  

Ik kan niet terug naar mijn woning. Waar kan ik terecht voor vervangende woonruimte?

Mail uw vraag naar wateroverlast@meerssen.nl of bel tijdens kantooruren het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. Uw gegevens worden doorgestuurd naar welzijnsinstelling Trajekt. Zij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ik wil een tijdelijk woonunit op mijn eigen terrein zetten? Moet ik dit melden?  

In verband met de wateroverlast zijn sommige woningen (nog) niet bewoonbaar. Sommige mensen hebben een oplossing gevonden door plaatsing van een tijdelijke woonunit, caravan of camper op het eigen perceel. Het gemeentebestuur kan een gedoogbeschikking afgeven voor tijdelijke huisvesting op het eigen perceel. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u zich melden bij de gemeente. Dat kan via telefoon 14 043 of info@meerssen.nl.

Ik heb geen internet, televisie en telefoon meer? Bij wie kan ik terecht? 

Informatie over internet, televisie en telefonie vindt u hier. Vragen kunt u stellen aan uw eigen provider. Heeft u geen internet en moet u zaken via internet regelen? Daarvoor kunt u terecht in de Bibliotheek Meerssen.

We hebben geen elektriciteit. Kan ik een aggregaat in of bij mijn huis zetten? 

Wilt u een aggregaat plaatsen? Neem vooraf altijd contact op met de gemeente. Gebruik geen aggregaten in huis. Een aggregaat werkt op brandstof. Daardoor komen uitlaatgassen vrij. Bij onvoldoende ventilatie kan dit koolmonoxidevergiftiging tot gevolg hebben.

Kan ik gewoon gebruik maken van de waterleiding?

Ja, dat kan. Treden er problemen op? Dan kan WML een inspectie uitvoeren en waar nodig maatregelen treffen. Als het water uit de kraan helder is, kunt u dit kunt drinken. Is het water troebel? Drink het water niet, maar meld dit meteen bij WML. 

Waar moet ik met dode dieren naar toe?

Op diverse plekken zijn gele bakken geplaatst. Hierin kunt u kleine dode dieren leggen. Raak de diertjes niet aan. Gebruik een schep. Bel voor de afvoer van grotere dode dieren de dierenambulance, tel. 0900-4433224.

Waar moeten we met ons afval naartoe?

Lees hier meer over waar u met afval naar toe moet

Mijn gft-container is kapot door de wateroverlast. Kan ik een vervangende gft-container krijgen?

Ja dat kan. Bel 14 043 en kies optie 1 (afval). U wordt doorgeschakeld naar de medewerkers van de meldkamer van de gemeente Maastricht. Zij regelen dat uw kapotte gft-container wordt omgeruild.

Plaatst de gemeente containers om mogelijk vervuilde vuile grond en planten af te voeren? Wij hebben diepe tuinen.

De gemeente heeft in de eerste weken na de ramp op diverse plaatsen containers geplaatst voor de verwijdering van rommel en puin. Meer informatie nodig? Mail uw vraag naar wateroverlast@meerssen.nl of bel tijdens kantooruren het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.

Zijn er gezondheidsaspecten, of hygiënische richtlijnen waarop ik moet letten?

Voor deze informatie verwijzen wij naar de website van de GGD Zuid-Limburg: https://www.ggdzl.nl/burgers/milieu-en-gezondheid/hoogwater-en-gezondheidsrisicos/

Zie ook de informatie onderaan deze pagina over ‘Achtergebleven slib en gezondheid’  (PDF)

Mag je met blote voeten in de tuin lopen? 

Zolang er geen wondjes zijn, is contact met achtergebleven grond niet gevaarlijk. Zie de website van de GGD Zuid-Limburg voor meer informatie.

Wanneer is het weer veilig om kinderen / baby’s in de overstroomde tuin te laten spelen / rondkruipen? 

Houd kleine kinderen / baby’s weg van het slib. Zij hebben de neiging om hun handen in de mond te steken. Zie de website van de GGD Zuid-Limburg voor meer informatie.

Het heeft al flink geregend maar de planten in mijn tuin zitten nog steeds vol slib.

Zolang er geen contact is met de planten, is er geen blootstelling aan het slib. Verwijder zichtbaar slib op de bodem van uw tuin door middel van afscheppen. U kunt dit bij het restafval meegeven aan de inzameldienst.  

Welk gevaar is er voor ons drinkwater? 

Het is niet mogelijk dat verontreinigd water in een normaal functionerende drinkwaterleiding terechtkomt. WML controleert dagelijks het drinkwater in een laboratorium. Als daarbij iets niet in orde blijkt te zijn, worden er meteen maatregelen genomen. Over de kwaliteit van het drinkwater hoeft u zich dus geen zorgen te maken. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van Waterleiding Maatschappij Limburg: www.wml.nl 

Kan ik de waterput gebruiken? 

Zie de website van de GGD Zuid-Limburg voor meer informatie.

Wie betaalt de afvoer van zwaar verontreinigde grond?

De gemeente verwacht geen zware verontreinigingen ten gevolge van de overstroming. Als op een specifieke locatie sprake is van bodemverontreiniging, vragen wij u contact op te nemen met de gemeente.

In de Meerstraat in Bunde zijn twee garagebedrijven gevestigd. Daar dreef veel olie door de straat. Hoe zit het met de verontreinigende werking van deze olie op de omliggende tuinen?

Het overstromingswater (incl. het daarin aanwezige slib) kan olie bevatten. Wanneer de betreffende tuinen onder water hebben gestaan kan er mogelijk een kleine extra hoeveelheid olie in de tuinen terecht zijn gekomen. Door het opvolgen van de adviezen (het verwijderen van het zichtbare slib uit de tuinen en gewassen niet eten) kan blootstelling aan olie voorkomen worden. 

Ik wil de bodem van mijn perceel laten onderzoeken op gevaarlijke stoffen. Wat is het advies van de gemeente?

Er is geen aanleiding om bodemonderzoek te laten verrichten. Besluit u bodemonderzoek te laten verrichten? Benader dan na overleg met uw verzekering een gespecialiseerd bedrijf.  

Bij het geringste vermoeden van bodemverontreiniging moeten burgers onderzoek doen. Waarom is dit nu niet gedaan? Wat als iemand straks op deze grond wil gaan bouwen? Hoe stelt de gemeente zich dan op? 

De gemeente verwacht geen zware verontreinigingen ten gevolge van de overstroming. Er is dus geen aanleiding om bodemonderzoek te verrichten. Als iemand in het overstromingsgebied wil bouwen, gelden dezelfde regels als voor de ramp. Als een perceel voor de overstroming als ’schoon’ genoteerd stond, zal dit na de overstroming niet ineens als ‘verdacht’ worden aangeduid.  

Kunt u aangeven wat een bodemonderzoek gemiddeld kost?

De kosten van een bodemonderzoek zijn o.a. afhankelijk van de omvang van het perceel en de grootte van het onderzoekspakket. Bodemonderzoek wordt verricht door commerciële bedrijven. Prijzen kunt u bij deze bedrijven opvragen.

Zijn de duikers verstopt? Wat doen jullie daaraan?

De gemeente heeft de duikers geïnspecteerd. Achtergebleven rommel is opgeruimd. Uit de watersnood zijn de zwakke schakels in de afvoer van grote hoeveelheden regenwater duidelijk geworden. Het is nu aan de overheden om de waterketen te versterken.  Overheden en burgers kunnen er samen voor zorgen dat enorme hoeveelheden regenwater na extreme regenval zonder schade kunnen wegstromen. Overheden door grote infrastructurele aanpassingen. Burgers door hun eigen perceel te vergroenen in plaats van te verstenen.

Heeft de visvijver in Geulle invloed op de grondwaterstand? 

De visvijver heeft géén invloed op de grondwaterstand, omdat er een ondoordringbare kleilaag onder zit. Het water in de visvijver is na de extreme wateroverlast deels weggepompt door het waterschap, zodat er genoeg ruimte is voor het opvangen van regenwater.

Hoe krijg ik schade vergoed?

Meer informatie over schade en verzekeringen leest u hier.

Hoe kan ik aanspraak maken op een bijdrage uit het Nationaal Rampenfonds?

Lees hier verder voor meer informatie. Een aanvraag indienen was mogelijk tot en met 31 augustus 2021. 

Waar kan ik als getroffene van de overstromingsramp terecht met belastingvragen?  

De Belastingdienst biedt getroffenen van de watersnood hulp bij belastingzaken. Lees hier verder voor meer informatie. 

Wat is de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat? Waterschap Limburg? Gemeente? Eigenaren (inwoners en/of ondernemers)?

  • De gemeente is verantwoordelijk voor de afvoer van afvalwater en overtollig regenwater. Regenwater wordt al sinds jaren gescheiden afgevoerd van rioolwater. Ook zijn (en worden) er verspreid in de gemeente regenwaterbuffers aangelegd. De regenwaterbuffers slaan het regenwater tijdens een piekbui tijdelijk op, waarna het regenwater langzaam infiltreert in de bodem.
  • Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer van grote wateren zoals de Maas en (de dijken van) het Julianakanaal.
  • Waterschap Limburg is verantwoordelijk voor de kleinere waterlopen (o.a. Geul en beken) en zorgt wat dit betreft voor veilige dijken. Het waterschap beschermt het land tegen overstroming van de regionale wateren en neemt maatregelen om droogte van o.a. natuur- en landbouwgronden te voorkomen. Voor meer informatie zie Water in Balans
  • Waterleidingmaatschappij Limburg zorgt voor schoon drinkwater.
  • Waterschapsbedrijf Limburg zorgt voor de zuivering van het afvalwater.
  • Eigenaren (inwoners en ondernemers) zijn verantwoordelijk voor de afwatering van (het rioolstelsel op) hun eigen perceel. Ze kunnen meehelpen om wateroverlast tegen te gaan door hun perceel te vergroenen en niet te verstenen.  

Ik heb een vraag waarop hier geen antwoord wordt gegeven. Waar kan ik deze stellen?

Stuur uw vraag naar wateroverlast@meerssen.nl. Of bel tijdens kantooruren het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. Kies buiten kantooruren in dringende gevallen optie 3. U wordt doorgeschakeld naar de 24 uurs- meldcentrale (gemeente Maastricht). Bel bij spoed/gevaar (hulpdiensten): 1-1-2. Geen spoed, brandweer: bel 0900-0904. Geen spoed, politie: bel 0900-8844.  

Achtergebleven slib en gezondheid (PDF)