Gemeente Meerssen | Tips & adviezen wateroverlast

Artikel Tips & adviezen wateroverlast

Zware neerslag op komst? Woont u in een risicogebied? Op deze pagina vindt u tips & adviezen wat te doen tegen wateroverlast. Onderaan deze pagina vindt u waar u terecht kunt voor meer informatie & hulp. Kijk ook op www.wachtnietopwater.nl voor meer informatie.

Zandzakken

Gebruik zandzakken om deuren, garagepoorten e.d. te barricaderen.Heeft u geen zandzakken thuis? Gebruik dan zakken tuinaarde, vuilniszakken met aarde etc. Zolang de voorraad strekt, zijn gratis zandzakken verkrijgbaar bij de gemeente. Bel eerst met het gemeentelijke Klant Contact Centrum via telefoon 14 043 of er nog zandzakken zijn. U kunt de zandzakken vervolgens op afspraak afhalen (en zelf ter plekke met zand vullen) bij Openbare Werken, Tunnelweg 1-3 in Meerssen.

Straatputten

Trek de roosters open van straatputten langs de weg (kolken). Bui voorbij? Vergeet niet om de roosters weer te sluiten. Ziet u dat een het rooster van een straatput verstopt is met bladresten? Maak deze vrij.

Auto

Verplaats uw auto tijdig naar een hogergelegen plek. Rijd niet door ondergelopen straten.De golven die u veroorzaakt, kunnen extra wateroverlast en schade veroorzaken. Ook aan uw auto kan schade ontstaan.

Wegafzettingen

Verplaats geen wegafzettingen. Weggebruikers die na u komen, zien dan niet dat een straat is afgezet. Voorkomen gevaar en hinder.

Ondergelopen straten

Blijf uit ondergelopen straten. Ga er niet lopen, fietsen, autorijden. Putdeksels kunnen van putten drijven. Door het (modder) water kunt u niet zien of ergens een put openligt. Voorkom dat u in een rioolput stapt of valt. Laat kinderen niet in een ondergelopen straat spelen. Water dat uit de putten naar boven komt, is (sterk) verdund rioolwater.

Wie moet ik bellen???


Wateroverlast in de openbare ruimte melden

Wilt u een melding doorgeven over wateroverlast in de openbare ruimte? 
Omgevallen bomen, afgebroken takken, ondergelopen straten, modder en dergelijke?
Bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum via telefoon 14 043.
Buiten kantooruren kunt u dit nummer in dringende gevallen ook bellen.
U krijgt dan een bandje. Kies optie 3. U wordt dan doorgeschakeld naar de Meldcentrale.  

Of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl

Als er veel meldingen zijn, is het mogelijk dat u langer moet wachten.
Hiervoor vragen wij uw begrip. We proberen u zo spoedig mogelijk te woord te staan.

Wateroverlast particuliere woningen en eigendommen

U kunt de brandweer bellen. Echter: de brandweer concentreert zich in eerste instantie op de veiligheid (bijv. omgevallen bomen op straat, vrijliggende elektriciteit). Het kan dus zijn dat de brandweer u niet of niet onmiddellijk kan komen helpen.
Bel alleen bij acute spoed / gevaar 1-1-2. Daar redt u levens mee.
Overige gevallen: bel 0900-0904 (wel brandweer, geen spoed)

Wie moet ik bellen bij Wateroverlast - Tekstalternatief onder deze afbeelding

Tekstalternatief voor bovenstaande afbeelding

Stormschade en wateroverlast - Wie bel ik?
Bij acuut gevaar bel je 112. Is er geen spoed, maar heb je toch de brandweer ter plaatse nodig bel dan 0900-0904. 

Stormschade - Enkele voorbeelden: 

 • Instortingsgevaar = acuut gevaar: bel 112.
 • Losgeraakt dakbedekking of gevelplaten = Geen spoed, wel brandweer ter plaatse: bel 0900-0904.
 • Boom dreigt over de openbafre weg te vallen = Geen spoed, wel brandweer ter plaatse: bel 0900-0904.
 • Omgevallen boom in de berm = bel de gemeente: 14 043.
 • Omgevallen boom in je tuin = zelf regelen.

Wateroverlast - Enkele voorbeelden:

 • Je kunt jezelf niet in veiligheid brengen = acuut gevaar: bel 112.
 • Er is risico op kortsluiting of brand = Geen spoed, wel brandweer ter plaatse: bel 0900-0904.
 • Losliggende putdeksels op de weg = Geen spoed, wel brandweer ter plaatse: bel 0900-0904.
 • Verstopte riolering in de straat = bel de gemeente: 14 043. 
 • Verstopte riolering in huis = zelf regelen.
 • Ondergelopen ruimtes = zelf regelen.

Bij twijfel bel je altijd 112. Meer informatie:

www.brandweer.nl/geenspoed

Schade aan uw eigendom?

Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen?

Neem contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC)Telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

Kijk ook op www.wachtnietopwater.nl

Of download hier de folder van Waterschap Limburg 'Wateroverlast in uw woning? Zorg voor droge voeten! 17 maatregelen om schade door wateroverlast in uw eigen woning te beperken'