Gemeente Meerssen | Op welke fondsen kunt u aanspraak maken?

Artikel Op welke fondsen kunt u aanspraak maken?

Het Rampenfonds Limburg, het Watersnoodfonds Limburg en het Nationaal Rampenfonds. Allemaal fondsen die opgericht zijn om getroffenen van de wateroverlast financieel te helpen. Maar door de vele nieuwsberichten zien veel mensen door de bomen het bos niet meer. Gemeente Meerssen maakt het overzichtelijk voor u.

Rampenfonds Limburg

De Stichting Rampenfonds Limburg (SRL) is ontstaan in 1995 als rechtsopvolger van de Stichting Rampenfonds Aardbeving Limburg. De stichting heeft als doel het bekostigen van de organisatie rondom rampen in Limburg en het verstrekken van materiële bijstand aan de slachtoffers. Het Rampenfonds Limburg kan een financiële vergoeding uitkeren indien aangetoond wordt dat de verzekering of WTS niet alles vergoed. Meer informatie over de stichting is op te vragen via onze ervaringsdeskundige Joop Kneepkens (zie onderaan dit artikel).

Watersnoodfonds Limburg

Onder de vlag van Watersnoodfonds Limburg worden de gelden en goederen in natura verzameld middels de uitzending van Omroep Max, het benefietconcert van Limburg Oet De Drup, de gift van fotograaf Yannick Heumassej uit Venlo (€30.000), beheerd en uitgekeerd. Hierop is de oorspronkelijke stichting Limburg Oet De Drup middels een statutenwijziging aangepast. Een aanvraag voor in aanmerking te komen voor deze gelden kan op https://watersnoodfondslimburg.nl.

Nationaal Rampenfonds (NRF)

Van het Nationaal Rampenfonds (NRF) ontvingen getroffenen van de Waterramp in juli 2021 en gedupeerden van de wateroverlast van 29 juni 2021 een uitkering van 2.000 euro. De aanvraagtermijnen voor deze giften zijn inmiddels verstreken. Er kunnen wel nog aanvragen worden ingediend voor de NRF-steun voor herstelprojecten van verenigingen, stichtingen e.d. Meer informatie: lees hier verder.  Meer informatie over de uitkering is op te vragen bij onze ervaringsdeskundige Joop Kneepkens (zie onderaan dit artikel).

Schademelding Wet tegemoetkoming schade (Wts) bij rampen

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) wordt toegepast op de hoogwatersituatie in Limburg en is op 9 september definitief geworden. Iedereen kon tot en met 15 december 2021 geleden schade melden. Dit kon via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het ging om een tegemoetkoming in de materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. 

Ervaringsdeskundige Joop Kneepkens

Joop Kneepkens is door de gemeente aangesteld als onafhankelijke ervaringsdeskundige om te assisteren in verzekeringskwesties. De heer Kneepkens kan u helpen bij het indienen van aanvragen bij de verschillende fondsen. U kunt met hem in contact komen via wateroverlast@meerssen.nl.

Vragen? 

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen via wateroverlast@meerssen.nl of via ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC). telefoon 14 043.