Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - toestemming hogere grenswaarde Wet geluidhinder - verbouwing van een schuur tot acht appartementen - Molenveldweg 5, Meerssen

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - toestemming hogere grenswaarde Wet geluidhinder - verbouwing van een schuur tot acht appartementen - Molenveldweg 5, Meerssen

Gemeente Meerssen heeft toestemming verleend voor de verbouwing van een schuur tot acht appartementen aan de Molenveldweg 5 in Meerssen. Op die locatie wordt de voorkeursgrenswaarde op basis van de Wet geluidhinder overschreden. Daarom heeft de gemeente een hogere grenswaarde vastgesteld. Het besluit is verzonden op 13 augustus 2021.

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er missschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Bent u het niet eens met dit besluit?

U kunt de gemeente Meerssen tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit laten weten dat u het niet eens bent met dit besluit. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als het besluit tegen uw belangen ingaat. In deze periode kunt u ook de documenten in het gemeentehuis bekijken. Bezoek voor de openingstijden en het adres de gemeentelijke website www.meerssen.nl. Voor meer informatie, of om een afspraak te maken om de documenten te bekijken, kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het algemene telefoonnummer 14043. Of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl.

Documenten bekijken en vragen stellen?

U kunt de documenten bekijken en vragen stellen gedurende zes weken na verzending van het besluit. Voor meer informatie, of om een afspraak te maken om de documenten te bekijken, kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het algemene telefoonnummer 14 043. Of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl.