Gemeente Meerssen | Agenda besluitvormende raadsvergadering donderdag 14 maart 2024

Nieuwsbericht Agenda besluitvormende raadsvergadering donderdag 14 maart 2024

Gepubliceerd op: 06 maart 2024 13:50

Op donderdag 14 maart 2024 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling van de concept-besluitenlijst van de vergadering d.d. 01-02-2024
 • Lijst ingekomen stukken Raad (datumversie 26-02-2024)
 • Raadsvoorstel Beëdiging griffiesecretaresse gemeente Meerssen
 • Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling SZMH - zienswijzeprocedure
 • Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsplan Heuvelland 2024-2027
 • Raadsvoorstel Financiële consequenties informatiebeveiligings- en privacybeleid
 • Raadsvoorstel inzake financiële verordeningen (art. 212, 213 en 213a) en afschrijvingstabel gemeente Meerssen
 • Raadsvoorstel inzake het beschikbaar stellen van een aanvullende gemeentelijke bijdrage in de transformatie van de St. Agneskerk tot een Multi Functioneel Centrum met een regionale Concertzaal
 • Raadsvoorstel voorbereidingskrediet stedenbouwkundig- en landschapsplan, planologische procedure en aanbestedingstraject gebiedsontwikkeling voormalige BS In 't Riet en omgeving te Geulle
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl