Gemeente Meerssen | Wijziging portefeuilleverdeling

Nieuwsbericht Wijziging portefeuilleverdeling

Gepubliceerd op: 06 september 2023 16:35

Na het aantreden van het college is op 5 juli 2022 de portefeuilleverdeling vastgesteld. Een dik jaar later is op basis van ervaringen en ontwikkelingen deze portefeuilleverdeling heroverwogen. Dat heeft ertoe geleid dat 5 september is besloten om de portefeuilleverdeling te wijzigen.

Er zijn drie wijzigingen aangebracht:

  1. Onderwijs wordt in zijn geheel ondergebracht bii wethouder Smeets. De splitsing van onderwijs tussen wethouder Smeets (onderwijshuisvesting / schoolgebouwen) en wethouder De Rond ('zachte' kant van onderwijs, zoals leerplicht, leerlingenvervoer en educatieve projecten) is niet efficient gebleken.
  2. De huiskamers worden overgeheveld van wethouder Smeets naar wethouder De Rond. Deze overheveling vindt plaats vanwege de politiek-bestuurlijke complexiteit in de relatie tussen de huidige portefeuillehouder en een raadslid van haar eigen partij met betrekking tot het dossier De Ketel.
  3. Het MFC Bunde wordt overgeheveld van wethouder Smeets naar wethouder Bongarts. Het MFC Bunde heeft als gemeenschapsvoorziening een belangrijke culturele component. Bovendien behoort het MFC niet tot het accommodatiebeleid.

Lees hier de portefeuilleverdeling op hoofdlijnen. Hier vind je de portefeuilleverdeling gespecificeerd.