Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 16 - 15 april 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 16 - 15 april 2020

Gepubliceerd op: 14 april 2020 11:10

Gemeentepagina: week 16
Datum: 
woensdag 15 april 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Informatie in verband met het Coronavirus

Het kabinet heeft besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd t/m dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat voor de periode daarna nodig is. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht. Informatie over de landelijke maatregelen vindt u op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg: www.vrzl.nl. Of volg de landelijke (en regionale/lokale) media.

ALLEEN OP AFSPRAAK! GEEN VRIJE INLOOP
U kunt op dit moment alléén op afspraak terecht bij de Gemeente Meerssen. Er is géén vrije inloop. Afspraak maken? Bel 14 043. U kunt op dit moment géén afspraak maken via de website!

SOCIAAL DOMEIN

Sociaal Team
Het Sociaal Team van de Gemeente Meerssen is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 uur. Telefoon: 14 043. E-mail: sociaalteam@meerssen.nl.

Gemeentelijk loket (nood)opvang 0-12 jarigen
Kinderopvang en scholen zijn gesloten. De kinderopvang is open voor kinderen van 0-12 jaar van wie één of beide ouders werken in cruciale beroepsgroepen. Heeft u vragen over deze noodopvang? Bel met het Sociaal Team van de Gemeente Meerssen via tel. 14 043 (van ma t/m do van 8.30-12.00 u). Of via e-mail: sociaalteam@meerssen.nl.

Vragen over opvoeden en opgroeien
De hulp is kosteloos en vertrouwelijk. Spreekuur: maandag en woensdag van 10.00-12.00 uur via tel. 043-7630055. Buiten deze spreekuren zijn zij telefonisch bereikbaar via de telefoniste. U wordt dan teruggebeld. Of per mail: meerssen@trajekt.nl. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft een speciale Coronapagina met tips en informatie voor ouders & opvoeders in tijden van Corona. Zie: www.cjg043.nl/corona/

Vermoed u huiselijk geweld?
Maakt u zich zorgen om iemand in uw omgeving? Heeft u het vermoeden dat sprake is van huiselijk geweld? Blijf niet hiermee rondlopen. Laten we samen ervoor zorgen dat thuis een veilige plek is voor iedereen. Zeker in deze tijd. Er zijn diverse instanties die hulp of advies bieden:
📞 Veilig Thuis: telefoon 0800-2000.
📞 De Kindertelefoon: telefoon 0800-0432.
📞 Centrum Seksueel Geweld Limburg: telefoon 0800-0188
💻 Ik vermoed huiselijk geweld: www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl
📞 Kinderen die thuis onveilig zijn of zich in een kwetsbare situatie bevinden, kunnen ook gebruik maken van opvangvoorzieningen, net als kinderen met ouders in vitale beroepen. Neem hiervoor contact op met het Sociaal Team van de Gemeente Meerssen, tel 14 043 (bereikbaar van ma t/m do van 8.30-12.00 uur).

ONDERNEMERS
Het kabinet heeft uitzonderlijke economische maatregelen genomen om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp'ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Meer informatie:

AFVALINZAMELING
In verband met het Coronavirus wordt geen oud papier opgehaald t/m 28 april. Mocht u het oud papier toch kwijt moeten, dan kunt u:

 • het papier naar het milieupark te brengen.
 • het papier brengen naar de inzamelcontainers van Ziekencomite Meerssen.
  Locatie: Tunnelweg Meerssen (tegenover de Brandweerkazerne).
  Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 8.30-18.00 uur.
 • het papier brengen naar de inzamelcontainers van Harmonie Sint Caecilia Geulle.
  Locatie: Hulserstraat 17 in Geulle.
  Openingstijden maandag t/m zaterdag van 8.30-18.00 uur.

We vragen u vriendelijk hier alleen gebruik van te maken als er echt noodzaak voor is! Houd bij bezoek van deze voorzieningen de hygiëneregels van het RIVM in acht te nemen: kom alleen, zorg voor een gepaste afstand van miminaal 1,5 meter tot andere aanwezige personen. Er mogen niet meer dan drie personen tegelijk aanwezig zijn. Tevens het nadrukkelijk verzoek alleen schoon papier aan te bieden. Bij vervuiling wordt de inhoud van de container afgekeurd. Dat kost veel geld.

De inzameling van het gft-afval, restafval, pmd-afval gaat gewoon door zoals op de afvalkalender staat.

OPENBARE RUIMTE
Een aantal onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte is tijdelijk gestaakt. De maatregel is helaas nodig vanwege ziekte bij verschillende uitvoerende partijen. De volgende onderhoudswerkzaamheden worden gestaakt: groenonderhoud, onkruidbestrijding op de verhardingen, ophalen van goederen aan huis, vegen van wegen en kleinschalig straatwerk.

Wilt u een melding doorgeven van een gevaarlijke situatie in de openbare ruimte?
Bijvoorbeeld omgevallen bomen, afgebroken takken of modder? Bel dan het gemeentelijke Klant Contact Centrum, tel. 14 043 (voor noodgevallen 24 uur bereikbaar) of stuur een mailtje naar: info@meerssen.nl. U kunt ook een melding doorgeven via www.meerssen.nl.

VRAGEN?
Raadpleeg de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (www.vrzl.nl) voor meer informatie over het Coronavirus. Hier vindt u ook veelgestelde vragen & antwoorden. Op www.meerssen.nl/coronavirus vindt u meer informatie over alle maatregelen in de gemeente Meerssen.

Vindt u op onze Coronapagina op www.meerssen.nl niet het antwoord op uw vraag?
Stuur dan een mailtje naar: corona@meerssen.nl.
Of bel naar ons gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043.
Onze medewerkers helpen u graag verder!

Coronavirus - afbeelding Rijksoverheid

---

Onderzoek naar behoeften thuiswonende mensen met geheugenproblemen

Enkele studenten van de opleiding Ergotherapie (Zuyd Hogeschool) doen in opdracht van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Meerssen en de gemeente Meerssen onderzoek naar behoeften van thuiswonende mensen met geheugenproblemen als gevolg van dementie of een vermoeden hiervan. Hiervoor zoeken zij thuiswonende mensen uit alle kernen van de gemeente Meerssen die ouder zijn dan 70 jaar. Daarnaast moet u last hebben van geheugenproblemen als gevolg van dementie of een vermoeden hiervan.

Meedoen?
Om mee te doen aan het onderzoek moet u zich aanmelden. U vult een vragenlijst in. U kunt ervoor kiezen deze zelfstandig op papier in te vullen of met telefonische ondersteuning van één van hen. Hierbij houden zij rekening met de Coronamaatregelen van het RIVM. Uw naasten mogen eventueel helpen bij het invullen.

Wilt u zich aanmelden voor het onderzoek of heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht?
Meldt u dan bij de studenten, tot en met 16 april 2020 via:

Telefoon: 06-46308300
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 15.00 uur.
E-mail: afstuderen.geheugen@gmail.com.

---

Bestuurscentrum/KCC gesloten op maandag 27 april

In verband met Koningsdag is het bestuurscentrum/KCC gesloten op maandag 27 april. Ook de Burgerlijke Stand is dan gesloten.

Informatie
Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Werkzaamheden in de Volderstraat en Beekstraat Meerssen

Op dinsdag 14 april maakt Enexis een herstart met de werkzaamheden aan de hogedrukgasleiding in de Volderstraat in Meerssen. Deze werkzaamheden zijn in oktober op verzoek van de gemeente tijdelijk gestaakt i.v.m. de spoedreparatie van de overkluizing Watervalderbeek. Op 20 april start Enexis met het saneren van haar hogedrukgasleiding aan de Beekstraat in Meerssen. Hiervoor wordt de Beekstraat afgesloten voor doorgaand verkeer en worden er omleidingen ingesteld.

Werkzaamheden Volderstraat
Van 14 april t/m 17 april werkt Enexis in de Volderstraat ter hoogte van het Synagogeplantsoen. Deze werkzaamheden vinden plaats ter overbrugging naar de werkzaamheden die op 20 april starten in de Beekstraat. Dit betekent dat als de werkzaamheden op 29 mei aan de Beekstraat klaar zijn, er nog restwerkzaamheden in de Volderstraat worden uitgevoerd. Deze restwerkzaamheden staan vooralsnog gepland van 2 t/m 19 juni. Voor de werkzaamheden wordt een halve rijbaan afgezet en worden tijdens de werktijden verkeersregelaars ingezet. Buiten de werktijden maakt de aannemer gebruik van een tijdelijke verkeersregelinstallatie.

Werkzaamheden Beekstraat
Van 20 april t/m 29 mei voert Enexis werkzaamheden uit aan de hogedrukgasleiding in de Beekstraat. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, wordt de Beekstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Er worden omleidingen ingesteld.

Kruising Volderstraat - Kuileneindestraat - Beekstraat
Van 28 t/m 30 april bouwt Enexis ter hoogte van de kruising Volderstraat – Kuileneindestraat - Beekstraat – Kruisstraat een stalen mantelbuis in om haar hogedrukgasleiding door te voeren. Deze drie dagen is geen doorgaand verkeer mogelijk vanuit de Kuileneindestraat naar de Volderstraat & Markt van Meerssen. Wel kan het verkeer via de Volderstraat de Markt bereiken. Het verkeer wordt plaatselijk omgeleid.

Meer informatie
Zie www.meerssen.nl. Heeft u vragen? Bel of mail onze omgevingsmanager Maarten Beks, tel. 06- 652640722 - Email: ipbb.beks@outlook.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het kappen van een boom, Meerstraat 54, 6241 ND Bunde (ontvangen 5 april 2020);
 • het uitbreiden van de woning, Papenweg 40a, 6241 BV Bunde (ontvangen 3 april 2020);
 • het plaatsen van een speeltoestel, Hussenbergstraat 20, 6243 AH Geulle (ontvangen 3 april 2020);
 • het plaatsen van een stacaravan in achtertuin, Vliegenstraat 86, 6241 CJ Bunde (ontvangen 2 april 2020);
 • het uitbreiden van de oprit, Roggeveldstraat 3, 6241 CV Bunde (ontvangen 6 april 2020);

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Frankenstraat 18, 6231 AL Meerssen (ontvangen 6 april 2020);
 • het verwijderen van asbest, Pastoor Arnold Somyasingel 105, 6231 HN Meerssen (ontvangen 3 april 2020).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het plaatsen van een opvangtank voor afvalwater, Gank 7, 6243 NE Geulle (verzonden 6 april 2020);
 • het herstellen en aanhelen van de ontbrekende onderdelen van de poortpilasters (monument), Geulderlei ongenummerd tegenover Geulderlei 1, 6243 NG Geulle (verzonden 6 april 2020);
 • het verbouwen van de woning, Moorveldsberg 130, 6243 CX Geulle (verzonden 9 april 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Meerssen 2019

Betreft: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen heeft op 27 augustus 2019 de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Meerssen 2019 vastgesteld.
In werking: 1 januari 2019.
Waar ter inzage: deze regeling is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 15 april 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke regelingen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 15 april 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen