Gemeente Meerssen | Digitaal Aanvragen Rijbewijzen (DAR) in de gemeente Meerssen

Officiele publicatie

Digitaal Aanvragen Rijbewijzen (DAR) in de gemeente Meerssen

Gelet op artikel 2 van de Regeling regels experiment elektronische aanvraag rijbewijzen maakt de burgemeester van de gemeente Meerssen op grond van artikel 173ff, eerste lid, onder d, van het Reglement rijbewijzen het volgende bekend:

Met ingang van 3 oktober 2022 is het in de gemeente Meerssen mogelijk het rijbewijs online aan te vragen. Online aanvragen is mogelijk bij verlenging van het rijbewijs of uitbreiding van categorieën.

Bij het online aanvragen van het rijbewijs is een pasfoto nodig die gemaakt is bij een door de RDW erkende fotograaf. Zie hiervoor de website www.rdw.nl/rijbewijsverlengen.

Inloggen voor de online aanvraag vereist de DigiD-app met verhoogd beveiligingsniveau door eenmalige controle van het identiteitsbewijs. Zie www.digid.nl/over-digid/app voor meer informatie.

De burgemeester van Meerssen,
M.A.H. Clermonts-Aretz